Hur kan vi hjälpa till?

Information om företagskonton

Förordningen om europeisk marknadsinfrastruktur är en förordning som syftar till att förbättra öppenheten på de europeiska marknaderna. På en övergripande nivå måste finansiella enheter rapportera alla derivathandelstransaktioner till ett transaktionsregister. VIDEO: Lär dig mer om EMIR Länkar till webbplatser från…

Ett Certificate of Incorporation (även kallat Articles of Association) är ett dokument som vanligtvis lämnas in till lokala myndigheter eller andra tillsynsmyndigheter som bevis på företagsregistrering. Detta eller andra liknande autentiserande dokument måste åtfölja företagsansökningar.

Även om EMIR direkt gäller för europeiska motparter gäller det indirekt även för andra jurisdiktioner. Till följd av detta och motsvarande icke-europeiska bestämmelser rekommenderar FXCM starkt alla företags-, Omnibus- (OM) och White Label- (WL) kunder att tillhandahålla ett LEI.

I organisationsstadgan anges det syfte för vilket företaget bildades, vilka som är medlemmar i företaget och om företagets medel får användas för investeringar eller andra liknande verifierande dokument ska åtfölja denna ansökan. Detta dokument ska också innehålla en uppdelning av…

Skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges i din ansökan. Vänligen bifoga några korta meningar om din anställning. Om du till exempel i din ansökan angav att du arbetade inom försäljning. För att förtydliga kan du ange vilka produkter…

LEI:s skapades för globala identifieringssyften. För att korrekt rapportera om finansiella eller icke-finansiella motparter måste FXCM använda en LEI som identifierare för de företagsaffärer som rapporteras. Vänligen skicka ett e-postmeddelande med ditt LEI-nummer och namnet på ditt företag. Ange även…