Hur kan vi hjälpa till?

Hur lägger jag till eller uppdaterar mina bankuppgifter som finns i filen hos FXCM?

  1. Besök www.MyFXCM.com och logga in med ditt livekontonummer. (Om du har mer än 1 livekonto måste du göra denna procedur via varje inloggning/kontonummer)

  2. Via menyn väljer du "My Info", sedan "Profile" och scrollar sedan till avsnittet "Banking Information". Klicka på knappen "Uppdatera" till höger om rubriken Bankinformation.

  3. Nu kommer du fram till avsnittet "Ändra mina bankuppgifter". Läs beskrivningen och lägg till/uppdatera uppgifterna här enligt anvisningarna.

  4. Klicka på den blå knappen Skicka in. Om dina ändringar lyckades kommer du att se "Profil Din begäran har tagits emot".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}