Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan jag ange en unik e-postadress?

Du kan redigera din e-postadress i MyFXCM.com eller du kan skicka ett e-postmeddelande till från den e-postadress som anges i din ansökan och ange den nya e-postadress du vill använda.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}