Russell Shor

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Sida 5 av 40

 • USDOLLAR tar ledtrådar från NFP efter ADP-överraskningen

  Igår gick USDOLLAR in i sin uppåtgående kanal mellan de övre blå och röda banden (blå rektangel). RSI gick också in i sitt hausseområde över 50 (grön rektangel). Den gröna dollarn återhämtade sig på den starka ADP-datan, vilket fick den amerikanska 2-årsräntan att stiga med cirka 11 bps

 • Guldets uppåtgående momentum fortsätter att byggas upp

  Guldet fortsätter att stiga och har nått priser som senast sågs i juni förra året. Ädelmetallen är placerad mellan de övre blå och röda banden på sitt dagliga diagram. Detta är dess haussekanal. Dess dagliga stochastik har passerat över 80 (grön rektangel). Om dessa nivåer bibehålls innebär det att det finns ett underliggande momentum som är uppåtgående och desto större är utsikterna för högre priser. Guldets styrka korresponderar med en…

 • GER30 korttidsanalys – 05 januari 2023

  GER30-dagscharten handlas i sitt uppåtgående område mellan det övre blå och röda bandet. Bollingerbanden expanderar (svarta ellipser). Detta tyder på ökad volatilitet. Timdiagrammet till höger har underliggande stöd vid den centrala pivot, P. Om de trendföljande EMA:erna och den momentumbaserade stochastiken korsar uppåt (gröna ellipser) ses detta som en hausseutveckling. Om stochastiken tar sig över 80-nivån och håller sig kvar (blå pil) kommer ett underliggande hausse-momentum att finnas.

 • Guldets momentum på timbasis är positivt efter BoJ-beskedet

  Det dagliga gulddiagrammet har visat en serie högre dalar följt av högre toppar (gröna zig-zaggar). Vi betraktar detta som en uppåtgående trend. Ädelmetallen kan se ut att kartlägga sin nästa dagliga impuls uppåt (dagligt +ve impulsscenario). Vi betraktar timdiagrammet. Efter BoJ:s tillkännagivande att man kommer att försvara 50bps-nivån, upp från 25bps-nivån, är ädelmetallens trendföljande EMA:er och den momentumbaserade stochastiska indikatorn i uppåtgående läge. Den stochastiska indikatorn ligger för närvarande över…

 • USDJPY och JPN225 reagerar när BoJ ändrar referensräntan

  BoJ överraskade marknaderna genom att flytta sitt försvar av JGB från 0,25 % till 0,5 %. Som svar sjönk USDJPY med 2,6 % till 133,27 då JGB-räntan steg till en toppnotering på 0,432 %. Centralbanken har använt sig av styrning av avkastningskurvan sedan 2016 för att hantera räntorna på relativt låga nivåer. JPN225 sjönk också då marknaderna funderade på de högre räntor som företagen nu skulle betala på sina skulder…

 • Riskmarknaderna tror att Fed har fel

  Förra veckans punktdiagram tyder på att räntorna kommer att stiga, med terminalräntan justerad uppåt från 4,6 % till 5,10 %. Fed-chefens ton under mediekonferensen var hökaktig. Riskmarknaderna var mindre imponerade. De sålde kraftigt under resten av veckan. Marknaden anser att Feds politik är för aggressiv.

 • USDOLLAR ökar på grund av Fed-utmaning

  FXCM:s USDOLLAR-korg steg kraftigt på nyheten innan den sjönk, med en lång övre skugga (blå pil). Noterbart är att tim-EMA:erna och stochastiken är i bullish mode (svarta ellipser). Den gröna dollarn visar tecken på styrka. Dagsdiagrammet till vänster visar dock att dollarn fortfarande handlas i sitt svaga område mellan de nedre blå och röda banden. Dollarrallyt kan vara mål för dollarn. Detta beror på att USA:s median-KPI sannolikt befinner sig…

 • EURUSD kortsiktig analys – 14 december 2022

  EURUSD handlas i sitt styrkeområde, mellan det övre blå och röda bandet (blå pil), på dagschemat. En prisuppgång är sannolik ju längre den håller sig i denna position. På höger sida visar timdiagrammet också uppåtgående tecken, där de trendföljande EMA:erna och stochastiken båda har korsat varandra positivt (svarta ellipser). Momentum är nära 80+-regionen (röd rektangel) och om det håller i sig kommer ett positivt momentum att vara underliggande. Den måttliga…

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.