Kalin Tsenov

Kalin Tsenov

Product Specialist

Kalin Tsenov has a strong research background in economics with specific interests in Geopolitics and its impact on the Financial Markets.

He joined FXCM in 2018 after obtaining a Bachelor's Degree from Leeds Metropolitan University. Initially starting as a Business Analyst in the Payment Solutions department, he is currently a Product Specialist in the Firms Product & Strategy department.

  • Cyber Security in the Context of the Israel – Hamas Conflict

    The situation in the Middle East is troubling to say the least, with a developing conflict since the Hamas attacks on Israel in early October. Since the attack occurred, and the subsequent response by the Israeli government, the world media has mainly covered the developments on the ground. But apart from the physical attack, which the world's attention has focused on, there have been cyber attacks on Israel too. Although…

  • Which F1 Sponsors are Tradable?

    Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most of this exposure by striking sponsorship deal with major companies, who pay hefty fees for the right to place their…

  • Crypto Mining Companies

    As cryptocurrency gains more widespread adoption and popularity, crypto mining companies are coming under the spotlight. Instead of buying Bitcoin or Ethereum, crypto traders and investors are buying crypto mining stocks in order to gain "crypto exposure". These crypto mining stocks are attractive to the more risk averse trader as they tend to experience lesser market volatility than the underlying coins. How are these companies making money? Like any other…

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.