Shares

En aktie är en liten del av ett företag. Olika mängder aktier emitteras direkt av företaget och intäkterna från försäljningen används för att upprätthålla verksamheten. Både privata och offentliga företag kan emittera aktier, där offentliga erbjudanden är tillgängliga för köp och handel på den öppna marknaden. Ursprunget till företags aktieemissioner och börsbaserad värdepappershandel kan spåras till det tidiga 1600-talets Amsterdam och det holländska Ostindiska kompaniet. Aktier finns i många olika former och storlekar, var och en med unika egenskaper. Vissa aktier betalar aktieägarna en del av företagets vinst på ett visst datum som kallas ex-dividend-datum. Penny stocks ger risktoleranta investerare…

Populära ämnen

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.