USDOLLAR ökar på grund av Fed-utmaning

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Fed höjde räntan med 50 bps till ett målintervall på 4,25 %-4,50 %. Tonen var hökaktig med den viktigaste slutsatsen att Fed tryckte tillbaka mot en pivot. Fed-chefen Powell förklarade: "Vi tror att vi kommer att behöva behålla en restriktiv hållning i politiken under en tid. Historisk erfarenhet varnar starkt för att i förtid luckra upp politiken." Prickplotterna tyder på en terminalränta på 5,1 % år 2023, vilket är en ökning från 4,6 % i september

FXCM:s USDOLLAR-korg spikade på nyheterna innan den lugnade sig och kartlade en lång övre skugga (blå pil). Noterbart är att tim-EMA:erna och stochastiken är i bullish mode (svarta ellipser). Den gröna dollarn visar tecken på styrka. Dagsdiagrammet till vänster visar dock att dollarn fortfarande handlas i sitt svaga område mellan de nedre blå och röda banden. Dollarrallyt kan vara mål för dollarn. Detta beror på att USA:s median-KPI sannolikt befinner sig vid en vändpunkt. Fed kan ligga bakom kurvan. Ett sannolikt inducerat produktionsgap innebär att aggressiva nedskärningar under H2 2023 är en möjlighet

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.