Hur kan vi hjälpa till?

HK Stockkorgar

FXCM:s HK Stock Korgar innehåller ett antal enskilda aktier som rör en specifik sektor.

När korgen startades gavs varje aktie ett värde i HKD $-termer. Korgarna kommer från och med den tidpunkten att mäta den kollektiva prestandan för var och en av de korrelerade komponenterna.

Till exempel

ATMX:s ursprungliga pris var 16 000 dollar och Tencent representerade 4 000 dollar av dessa 16 000 dollar.

Om samma mängd Tencent-aktier som var värda 4 000 dollar i dag är värda 4 150 dollar, kommer aktiens bidrag till FXCM:s ATMX-pris att vara 4 150 dollar.

Bidraget från var och en av aktierna kommer att formulera den aktuella kursen för en aktiekorg.

Marginkrav

Marginkrav uppdateras dagligen efter marknadens stängning.

För närvarande har HK Stock Korgar en hävstångseffekt på cirka 5:1 och det nya marginalkravet kommer att motsvara cirka 20 % av det nominella värdet av ett kontrakt.

Om ATMX till exempel är 16 000 under marknadsavbrottet kommer marginalkravet för ett kontrakt att uppdateras till 3200 HKD

Handelstider

Vänligen klicka här för handelstider.

Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. FXCM:s aktiekorgar upphör inte heller att gälla, men kommer inte att vara öppna för handel under helgdagar då referensmarknaderna är stängda.

Maximal kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för HK Stock Korgar är 500.

Minsta pip-kostnad (värde)

HK Stock Korgar har ett minimivärde på HK$1 per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde). Placeringen av pip/poäng visas nedan.

Övergång

HK Stock Korgar har en finansieringskostnad (Rollover)

För mer information om finansieringskostnader, se:

Vad är finansieringskostnaden för Index CFD?

Utdelningar och källsorteringar

Utdelningsjusteringar kommer att tillämpas på kvällen före ex-dividenddagen för de ingående medlemmarna i den relevanta korgen. Justeringen kommer att visas på ditt utdrag och justeringens belopp per kontrakt kan ses i fönstret för enkla handelskurser i Trading Station-plattformen dagen före debiteringen/krediteringen.

Övrig information

Om en av de enskilda komponenterna i en korg inte får någon prisuppdatering under 1 minut kommer korgen att bli tillfälligt omöjlig att handla. Detta kan resultera i hängande order på TS2 eller avvisade order på MT4*. Vi rekommenderar att man handlar med försiktighet kring varje period av låg likviditet.

I händelse av betydande neddragning av en av komponenterna eller en företagsåtgärd kan korgen kräva en periodisk ombalansering. I händelse av en ombalansering kan en komponent i korgen ersättas eller alla öppna positioner kan stängas med kort eller ingen varsel.

*För närvarande är ATMX endast tillgänglig på Trading Station-konton.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}