Hur kan vi hjälpa till?

SPX500

SPX500:s underliggande instrument är E-Mini S&P 500 Future. S &P 500-börsindexet, omfattar 500 amerikanska företag med stort kapital som täcker cirka 75 procent av den amerikanska aktiemarknaden i fråga om kapitalisering. Exempel: Exempel: Delta, eBay, Halliburton, Yum! Brands osv. S&P 500 utvecklades och underhålls fortfarande av S&P Dow Jones Indices, ett samriskföretag som är majoritetsägt av McGraw Hill Financial och som publicerar många börsindex som S&P Midcap 400, S&P Small Cap 600 och S&P Composite 1500.

Krav på marginalsäkerhet

Marginkraven kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren för handelspriser och skapande av order på handelsstationen eller genom att klicka här.

Handelstider

Klicka här för att se handelstiderna. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. FXCM:s indexprodukter löper inte ut, men FXCM:s index kommer inte att vara öppna för handel under helgdagar då referensmarknaderna är stängda.

Målspridning

SPX500 har en målspridning på 5 pips/poäng.

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för SPX500 är 5 000.

Minsta pip-kostnad (värde)

SPX500 har ett minimivärde på 0,10 dollar per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje prisrörelse på 0,1 på SPX500 är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar en extra decimalplats - perfekt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att likställa 1 future

50 FXCM SPX500-kontrakt motsvarar för närvarande en E-mini S&P Future.

Övrig information

SPX500 har en finansieringskostnad (Rollover). För ytterligare information om finansieringskostnader, klicka här. Gäller för de flesta kontantindex, utdelningsjusteringar kommer att tillämpas på kvällen före ex-dividenddatumet för de ingående medlemmarna i det relevanta indexet. Justeringen kommer att visas på ditt utdrag. För ytterligare information om utdelningar klicka här.

Med FXCM:s nya Enhanced Execution finns det inget minsta stoppavstånd.

MARKNADSDATA FRÅN CME GROUP ANVÄNDS UNDER LICENS SOM INFORMATIONSKÄLLA FÖR VISSA FXCM-PRODUKTER. CME GROUP HAR INGEN ANNAN KOPPLING TILL FXCM-PRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM ANGES OVAN OCH SPONSRAR, STÖDJER, REKOMMENDERAR ELLER MARKNADSFÖR INGA FXCM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER. CME GROUP HAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR I SAMBAND MED FXCM-PRODUKTERNA OCH -TJÄNSTERNA. CME GROUP GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV MARKNADSDATA SOM LICENSIERATS TILL FXCM OCH HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT I DESSA. DET FINNS INGEN TREDJE PART SOM ÄR FÖRMÅNSTAGARE TILL NÅGRA AVTAL ELLER ÖVERENSKOMMELSER MELLAN CME GROUP OCH FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}