Hur kan vi hjälpa till?

NAS100

NAS100:s underliggande instrument är E-Mini Nasdaq 100 Future. Nasdaq 100-indexet omfattar 100 företag från ett brett spektrum av branscher med undantag för de företag som är verksamma inom finansbranschen, t.ex. banker och investeringsbolag: dvs. Apple, Adobe Inc, Amazon, Cisco Systems, Alphabet Inc - Class C, Intel, Meta Platforms Inc., osv.

Krav på marginalsäkerhet

Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren Handelspriser och create order windows på trading station eller genom att klicka [här][1].

Handelstider

Vänligen [klicka här][2] för handelstider. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. FXCM:s indexprodukter löper inte ut, men FXCM:s index kommer inte att vara öppna för handel under [helgdagar][3] då referensmarknaderna är stängda.

Målspridning

NAS100 har en målspridning på 1,5 pips/poäng.

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för NAS100 är 5 000.

Minsta pip-kostnad (värde)

NAS100 har ett minimivärde på 0,10 dollar per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje prisrörelse på 1,0 på NAS100 är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare decimaler - idealiskt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att vara lika med 1 future

200 FXCM NAS100-kontrakt motsvarar för närvarande en NASDAQ 100 E-Mini Future.

Övrig information

NAS100 har en finansieringskostnad (Rollover). För ytterligare information om finansieringskostnader, klicka här. Tillämpligt på de flesta kontantindex, kommer utdelningsjusteringar att tillämpas på kvällen före ex-dividenddatumet för de ingående medlemmarna i det relevanta indexet. Justeringen kommer att visas på ditt utdrag. För ytterligare information om utdelningar klicka här.

Med FXCM:s nya Enhanced Execution finns det inget minsta stoppavstånd.

MARKNADSDATA FRÅN CME GROUP ANVÄNDS UNDER LICENS SOM INFORMATIONSKÄLLA FÖR VISSA FXCM-PRODUKTER. CME GROUP HAR INGEN ANNAN KOPPLING TILL FXCM-PRODUKTER OCH -TJÄNSTER SOM ANGES OVAN OCH SPONSRAR, STÖDJER, REKOMMENDERAR ELLER MARKNADSFÖR INGA FXCM-PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER. CME GROUP HAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR I SAMBAND MED FXCM-PRODUKTERNA OCH -TJÄNSTERNA. CME GROUP GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN OCH/ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV MARKNADSDATA SOM LICENSIERATS TILL FXCM OCH HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT I DESSA. DET FINNS INGEN TREDJE PART SOM ÄR FÖRMÅNSTAGARE TILL NÅGRA AVTAL ELLER ÖVERENSKOMMELSER MELLAN CME GROUP OCH FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}