Hur kan vi hjälpa till?

HKG33

HKG33:s underliggande instrument är Hang Seng future. Hang Seng-indexet är Hongkongs referensindex för aktiemarknaden. Fyra delindex inrättades för att göra indexet tydligare och för att klassificera de ingående aktierna i fyra olika sektorer. Det finns totalt 50 aktier som ingår i HSI. Per den 17 juni 2013 är de följande: Hang Seng Finance Sub-index, Hang Seng Utilities Sub-index, Hang Seng Properties Sub-index, Hang Seng Commerce & Industry Sub-index.

Krav på marginalsäkerhet

Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren Handelspriser och create order windows på trading station eller genom att klicka här.

Handelstider

Klicka här för att se handelstiderna. Observera dock att öppettiderna kan ändras på grund av sommartid. FXCM:s indexprodukter löper inte heller ut, men FXCM:s index kommer inte att vara öppna för handel under helgdagar då referensmarknaderna är stängda.

Målspridning

HKG33 har en målspridning på 9 pips/poäng.

Max kontraktsstorlek

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för HKG33 är 300.

Minsta pip-kostnad (värde)

HKG33 har ett minimivärde på 1 HKD per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde).

Placeringen av pip/poäng visas nedan. Varje prisrörelse på 1,0 på HKG33 är 1 pip/punkt. FXCM:s prissättning visar ytterligare decimaler - idealiskt för scalpers på en snabbt rörlig marknad.

Antal FXCM-kontrakt för att likställa 1 Future

50 FXCM HKG33-kontrakt motsvarar för närvarande en Hang Seng Future.

Övrig information

HKG33 har en finansieringskostnad (Rollover). För ytterligare information om finansieringskostnader, klicka här. Gäller för de flesta kontantindex, utdelningsjusteringar kommer att tillämpas på kvällen före ex-dividenddatumet för de ingående medlemmarna i det relevanta indexet. Justeringen kommer att visas på ditt utdrag. För ytterligare information om utdelningar klicka här.

Med FXCM:s nya Enhanced Execution finns det inget minsta stoppavstånd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}