Hur kan vi hjälpa till?

EMBasket

EMBasket ("Emerging Markets Index") är ett riktmärke för tillväxtmarknader och är utformat för att återspegla värdeförändringen av USD mot en korg av mindre viktiga världsvalutor. Indexet har utvecklats av FXCM.

EMBasket började den 2 januari 2019 med ett värde på 10 000. Det representerar en motsvarande position på 2 500 dollar i var och en av de valutor som ingår i det. Den stiger när dessa valutor stärks mot den amerikanska dollarn och sjunker när de försvagas

EMBasket är ett utmärkt sätt att spekulera i ofta volatila instrument samtidigt som man sänker risken med att ta exponering mot endast en valuta.

**Marginkrav**

Marginkrav kan skilja sig åt beroende på kontotyp och kan ses i fönstren Handelspriser och Skapa Order på handelsstationen eller genom att klicka [här][1]

**Handelstider**

FXCM:s handelstider varierar beroende på produkt. För forex och EMBasket öppnar handeln på söndagar mellan 17:00 PM ET och 17:15 PM ET och stänger på fredagar runt 16:55 PM ET.

**Maximal kontraktsstorlek**

Det maximala antalet kontrakt per klick (handel) för EMBasket är 200.

**Minsta pip-kostnad (värde)**

EMBasket har ett minimivärde på 1 dollar per punkt (Ditt värde per punkt kan vara annorlunda om ditt konto är denominerat i en annan valuta. Se fönstret Enkel Hanteringspriser Fönster i Trading Station för detta värde). Placeringen av pip/poäng visas nedan.

**Övrig information**

EMBasket har en finansieringskostnad (Rollover). Rollover tas direkt från de individuella FX-komponenternas rörliga rollover-räntor och multipliceras sedan med komponentens aktuella viktning i indexet. För att se dagens rollover-ränta vänligen se Handelspriser i tradingstationen.

Det finns inget minsta stoppavstånd för EMBasket.

Om en av de enskilda komponenterna i korgen inte får någon prisuppdatering under 1 minut blir EMBasket tillfälligt ohandlingsbar. Detta kan resultera i hängande order på TS2 eller avvisade order på MT4. Vi rekommenderar att man handlar med försiktighet kring marknadens öppning och stängning och alla andra perioder med låg likviditet.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}