FXCM Research Team

FXCM Research Team

FXCM Research Team består av ett antal av FXCM:s marknads- och produktspecialister.

Artiklar som publiceras av FXCM Research Team har i allmänhet många bidragsgivare och syftar till att tillhandahålla allmänt utbildnings- och informationsinnehåll om marknadsnyheter och produkter.

Sida 3 av 3

 • Tokens för likviditetsleverantörer (LP) | En fullständig guide

  Fler människor än någonsin deltar i [decentraliserad finansiering] (https://www.fxcm.com/uk/insights/what-is-defi-and-how-does-it-work/) (DeFi). Till skillnad från traditionell finansiering kan även vanliga investerare spela en stor roll i utvecklingen av den blockkedjedrivna världen av DeFi. Ett sätt på vilket de kan stödja DeFi världen är genom att tillhandahålla likviditet till decentraliserade börser (DEX). Till skillnad från centraliserade finansinstitut som banker, som ganska enkelt kan skapa likviditet, har DeFi-protokollen ingen bekväm tredje part att förlita…

 • Fullständig guide till Forex Backtesting

  Den digitala marknadens framväxt har lagt ytterligare vikt vid teknisk kompetens. Nu är aktie-, CFD-, termins- och valutahandlare välrådda att vara utrustade för att navigera i ett alltmer dynamiskt landskap På grund av framstegen inom informationssystemtekniken är färdigheter som att kunna använda en mjukvaruhandelsplattform och felsöka problem med internetanslutning i realtid nödvändiga. Att kunna testa handelsidéer för tillämpning på den verkliga marknaden är dessutom till stor nytta. Ett sådant sätt…

 • Fullständig guide till heliumutvinning

  Medan vissa blockkedjeprojekt har fått stöd och uppmärksamhet i media, är många andra fortfarande okända för allmänheten. Ett exempel på ett föga känt blockkedjeprojekt är Helium, som lovar att förändra hur vi använder mobildata och trådlöst internet. Helium, som ofta kallas "folkets nätverk", har potential att förena blockkedjeteknik, trådlös infrastruktur och sakernas internet (IoT) i ett omfattande projekt. Samtidigt har många kryptoinvesterare lyckats skapa passiva inkomster genom att bryta Helium.…

 • Pi Network & Coin Price Predictions

  Det finns tiotusentals projekt för kryptovalutor, men de flesta kämpar för att få tillräcklig uppmärksamhet från andra än kryptomiljön. Ett blockkedjeprojekt som försöker göra kryptogruvdrift så enkelt som möjligt, särskilt för icke-kryptoveteraner, är Pi Network. Trots att Pi Network är nyare på kryptoscenen har det lockat till sig en märkbar fanbase sedan det grundades 2019. Det har dock inte hindrat det från att dra till sig sin beskärda del av…

 • Cardano Price Prediction, Forecast and News for 2022

  Cardano is one of several digital assets capable of performing a range of complex transactions without the need for a middle person like banks or brokers. Investing in this third-generation cryptocurrency entails exchanging U.S. dollars for digital coins, known as ADA. Cardano's native coin has several use cases for crypto holders. Some holders use ADA to pay for services and pay transaction fees on the Cardano network, which supports complex…

 • What Is Ethereum, the Value, Price of Ethereum & Future Predictions

  Ethereum is the most well-known altcoin in the cryptocurrency market. Financial analysts predict that the altcoin's value could reach a whopping 400 percent increase in 2022. Since its debut in 2015, Ethereum's native coin, Ether (ETH), has grown exponentially in value. When Ether was launched by computer programmer Vitalik Buterin in 2015, it was priced at $0.311. Late last year, the token reached its highest price of $4,800. As with…

 • Shiba Inu Coin Price, Predictions & Investment News In The Cryptocurrency Market | FXCM

  The crypto community came to life in 2009 with the launch of the first cryptocurrency Bitcoin (BTC). New competitor cryptocurrencies started to enter the crypto space in 2011, adopting Bitcoin's blockchain technology to launch their platforms and currencies. Today's crypto market contains thousands of different types of cryptocurrencies, each with some new feature or function that expands upon the principles established by BTC. Digital currencies aren't issued, regulated, or backed…

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.