Hur kan vi hjälpa till?

Konton

Sida 2 av 2

Du kan redigera din e-postadress i MyFXCM.com eller du kan skicka ett e-postmeddelande till från den e-postadress som anges i din ansökan och ange den nya e-postadress du vill använda.

Hedging kan aktiveras genom att logga in på www.myfxcm.com och välja "Hedging Functionality" från rullgardinsmenyn "Kontoinställningar".

Om du vill ha ett konto i en annan valuta följer du stegen nedan för att öppna ett nytt konto i den önskade valutan. *Du kan inte ändra valutan på ett befintligt konto, du måste öppna ett nytt konto i…

Det finns olika skäl till varför ett konto kan vara låst. Vänligen kontakta oss via telefon, e-post eller Live Chat för att ta reda på varför ditt konto är låst och få veta hur du ska gå vidare. Tips: De…