Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan jag få mitt konto upplåst?

Det finns olika skäl till varför ett konto kan vara låst. Vänligen kontakta oss via telefon, e-post eller Live Chat för att ta reda på varför ditt konto är låst och få veta hur du ska gå vidare.

Tips:

  • De flesta nya konton är låsta tills dina dokument (bevis på bosättning, ID, etc.) har granskats, vilket vanligtvis tar 1-3 arbetsdagar. Kontakta oss gärna för att se till att allt är i ordning.

  • Kontrollera din e-post (och din SPAM-mapp) för meddelanden från FXCM, eftersom det är troligt att vi har kontaktat dig angående orsaken till ditt låsta konto och hur du ska gå vidare.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}