Hur kan vi hjälpa till?

Utbildning

Sida 2 av 2

Du kan använda länkarna nedan för att skapa så många demokonton som du vill: Trading Station / TSWeb / TSMobile Om du vill skapa ett Trading Station-demokonto klicka här Trading Station-demokonton upphör att gälla efter 30 dagars inaktivitet. MetaTrader 4…

Slippage är en faktor när man handlar på alla finansmarknader. Slippage uppstår när marknaden gapar över priser eller på grund av att tillgänglig likviditet till ett visst pris har uttömts. Marknadsgap uppstår normalt under snabbrörliga marknader när ett pris kan…

Marginalkrav uppstår ofta på grund av överbelåning. Att använda mer hävstång kan förstora dina vinster, men det kan också förstora förluster som snabbt tömmer din användbara marginal. Ju mer hävstång du använder, desto snabbare kan dina förluster ackumuleras. Positionsstorleken som…