Hur kan vi hjälpa till?

Vad är glidning och varför inträffar den?

Slippage är en faktor när man handlar på alla finansmarknader.

Slippage uppstår när marknaden gapar över priser eller på grund av att tillgänglig likviditet till ett visst pris har uttömts. Marknadsgap uppstår normalt under snabbrörliga marknader när ett pris kan hoppa flera pips utan att handel sker till priser däremellan. På samma sätt har varje pris en viss mängd tillgänglig likviditet. Om priset till exempel är 50 och det finns 1 miljon tillgänglig vid 50, kommer en order på 3 miljoner att glida ut, eftersom 3 miljoner är mer än den 1 miljon som finns tillgänglig vid priset 50.

Slippage kan vara negativt eller positivt.

Lär dig hur du minimerar negativ glidning

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}