Hur kan vi hjälpa till?

Var kan jag se FXCM:s uppdaterade marginalkrav?

Du kan se aktuella marginalkrav som listas per valutapar i MMR-kolumnen i fönstret "Enkel Hanteringspriser" i Trading Station-plattformen. Marginalkraven kan ändras utan förvarning baserat på prisfluktuationer.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}