Hur kan vi hjälpa till?

Trading Station

Sida 3 av 6

Detta fönster är avsett för att hålla reda på order för inmatning, inmatning av intervall och OCO-order. Order-ID anger det unika ID-numret för den ingående ordern. Account anger det unika ID-numret för det konto från vilket orderingången är placerad. T…

Det är här du ser alla meddelanden som du får från FXCM. I den första kolumnen finns en ikon som anger meddelandetypen (fråga, information, dagens tips osv.). Tid anger datum och tid när meddelandet togs emot. Meddelandets avsändare anges i…

Menyraden ger dig funktioner som du kan använda för handel. Knapparna Köp och Sälj kan användas för att lägga order på olika valutapar. Standardsymbolen som väljs är det senaste valutaparet som du interagerade med i fönstren för handelskurser. Stop/Limit kan…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}