Hur kan vi hjälpa till?

Trading Station Mobil

Sida 1 av 2

Meddelanden finns för närvarande endast på engelska. Vi kommer att lägga till stöd för fler språk i framtiden. Ansvarsfriskrivning: Push-notiser är inte en garanterad leveransform. Det kan hända att ett meddelande inte levereras till en kund av olika anledningar utanför…

Du kan ta emot: Detta inkluderar meddelanden när en marknadsorder eller en order inom marknadsintervallet utförs, när en villkorlig order utförs och när en marginaluppmaning utförs och/eller en förändring av statusen för marginaluppmaning inträffar. Prisvarningar Ansvarsfriskrivning: Push-notiser är inte en…