Hur kan vi hjälpa till?

Hur installerar jag FXCM Apps Indikatorer till Trading Station II?

För att installera en TSII-indikator som har laddats ner från FXCM App Store öppnar du ".zip"-filen som har laddats ner från FXCM App Store. Detta bör visa en ".exe"-fil. Kör filen för att starta installationsprogrammet.

Tryck på "Next" (nästa) för att påbörja installationen.

Läs licensavtalet och om du godkänner villkoren kryssar du i rutan och trycker på "Next".

I det här fönstret måste du välja den mapp där du vill att indikatorn ska installeras.

Observera: Det är ytterst viktigt att indikatorn installeras på samma plats som Trading Station-plattformen.

När destinationsmappen har valts trycker du på "Install".

Indikatorn kommer nu att installeras. När installationen är klar trycker du på "Finish"

Observera: Om indikatorn inte är installerad på plattformen eller inte fungerar korrekt efter att ha följt dessa steg, vänligen:

  • Kontrollera att indikatorn är installerad på samma plats som Trading Station-plattformen

  • Starta om plattformen

FXCM Technical Support Video TutorialInstalling FXCM Apps Indicators{.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}