Hur kan vi hjälpa till?

Hur ändrar jag min tidszon i Trading Station?

Du kan ändra tidszonen på din plattform och dina diagram genom att klicka på System, Alternativ och Allmän handel.

Redigera rullgardinsmenyn "Time Zone" (tidszon) och klicka sedan på Apply (tillämpa).

  • UTC - formatet för samordnad universell tid.

  • Server - Tidzon för servern.

  • Lokal - tidszon för den lokala enheten.

  • Financial Time - Tiden 00:00 representerar början av handelsdagen (17:00 EST).

  • New York - tidszon för östlig tid.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}