Hur kan vi hjälpa till?

Lämplighetsbedömning

1. Vad är en Lämplighetsbedömning?
Direktivet om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU fastställde att när FXCM ("vi") tillhandahåller finansiella tjänster, måste FXCM ("vi") begära att kunden ("du") lämnar information om din kunskap och erfarenhet inom investeringsområdet som rör den specifika typen av produkt eller tjänst som erbjuds eller begärs, samt besvara frågeformuläret om produktkännedom. Vi kommer sedan att bedöma om produkten eller tjänsten är lämplig för dig. Detta kallas Llämplighetsbedömning".

2. Vad händer vid en Lämplighetsbedömning?
Du svarar på frågor om de finansiella instrument som vi erbjuder. Utifrån dina svar bedömer vi om du har den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå arten och riskerna med den produkt eller tjänst som erbjuds eller begärs.
Du kommer att informeras om de tjänster eller produkter som vi erbjuder på grundval av Lämplighetsbedömningen anses olämpliga för dig.

3. Vad händer om jag inte vill genomgå en Lämplighetsbedömning?
Alla enskilda kunder är föremål för en Lämplighetsbedömning i samband med handel med komplexa finansiella instrument. En professionell kund antas ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken och kan därför handla med alla instrument.

4. Vilka typer av kunder genomgår Lämplighetsbedömningen?
Om du har klassificerats som en privatkund och dina investeringstjänster avser komplexa finansiella instrument (annat än investeringsrådgivning och/eller portföljförvaltning) måste du genomföra en lämplighetsbedömning.
En professionell kund antas ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken i samband med de finansiella instrument som hon eller han är professionell i och behöver därför inte genomgå någon Lämplighetsbedömning i samband med sådana instrument.

5. Vad är komplexa finansiella instrument?
Denna term avser finansiella instrument som klassificeras som komplexa enligt MiFID II, med hänsyn till faktorer som instrumentets struktur och risk.

6. Vad händer om jag har handlat med samma finansiella instrument tidigare men genom ett annat värdepappersföretag/finansiellt institut?
FXCM måste verifiera att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet när det gäller det finansiella instrument du vill handla med. Därför måste du genomgå en Lämplighetsbedömning.

7. Måste jag upprepa Lämplighetsbedömning varje gång jag köper ett finansiellt instrument?
Nej, du behöver bara genomgå en Lämplighetsbedömning en gång för ett visst finansiellt instrument.

8. När måste jag meddela FXCM om förändringar i kunskap och erfarenhet?
Som en del av ditt löpande förhållande med FXCM måste du informera oss närhelst det sker en förändring eller uppdatering av den information som ursprungligen lämnats, särskilt när det gäller din kunskap och erfarenhet.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}