Jak możemy pomóc?

Towary

Strona 1 z 2

Instrumentem bazowym dla ZincSpot jest LME ZINC FUTURE. Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Cynk jest szeroko stosowany w produkcji chemikaliów, leków i baterii. Największymi producentami cynku są Chiny, Peru i Australia. Ten produkt Futures…

Instrumentem bazowym dla NickelSpot jest LME NICKEL FUTURE. Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Nikiel jest jednym z podstawowych pierwiastków w produkcji stali nierdzewnej i innych stopów. Największymi producentami niklu są Indonezja, Filipiny i Rosja.…

Instrumentem bazowym dla LeadSpot jest LME LEAD FUTURE. Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Ołów jest miękkim pierwiastkiem metalicznym, który w 80% wykorzystywany jest do produkcji akumulatorów. Największymi producentami ołowiu są Australia, Chiny i USA.…

Instrumentem bazowym dla AlumSpot jest LME PRI ALUM FUTR. Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Aluminium jest szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i jako materiał budowlany. Ten produkt Futures pozwala inwestorom spekulować/hedgować w oparciu…

Instrumentem bazowym dla CoffeeNYF jest kontrakt futures Coffee-New York (Arabica). Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Kawa jest miękkim towarem, a ten produkt Futures jest punktem odniesienia dla kawa arabika, który oferuje inwestorom możliwość spekulacji/hedgingu w oparciu…

Instrumentem bazowym dla SugarNYF jest kontrakt futures Sugar-New York No. 11 (Raw). Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Cukier jest towarem miękkim, a ten produkt Futures jest punktem odniesienia dla cukru surowego, który oferuje inwestorom możliwość spekulacji/hedgingu…

Instrumentem bazowym dla CarbonF jest kontrakt futures na emisje dwutlenku węgla. Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Produkt bazowy jest przeznaczony dla traderów Carbon do kupna i sprzedaży kredytów na emisję określonej ilości dwutlenku węgla i innych…

Instrumentem bazowym dla LCattleF jest kontrakt futures na żywe bydło. Live Cattle Futures jest przeznaczony dla handlowców, aby zabezpieczyć/spekulować ruch cen bydła gotowego do sprzedaży, na który może mieć wpływ pogoda, ceny innych towarów, np. soi, dochody konsumentów itp. Wymagania…

Instrumentem bazowym dla HeatingOilF jest kontrakt futures na olej opałowy. Olej opałowy jest jednym z najważniejszych produktów ubocznych ropy naftowej, który jest używany do ogrzewania domów. Na jego cenę wpływa sezon, pogoda, zużycie, a także podaż gazu ziemnego, który jest…

Instrumentem bazowym dla GasolineF jest kontrakt futures na benzynę. Benzyna, podstawowe paliwo większości samochodów, jest jednym z najważniejszych produktów ubocznych ropy naftowej, a jej produkt futures oferuje inwestorom sposób spekulacji/ zabezpieczenia ruchów cen. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego…

UKOilSpot reprezentuje aktualną cenę spot ropy Brent (w przeciwieństwie do ceny Futures). Ceny spot ropy naftowej pochodzą z cen różnych kontraktów Futures. FXCM stosuje metodę, która pozwala na ustalenie ceny spot na podstawie ruchów w czasie rzeczywistym dwóch pierwszych miesięcy…

USOilSpot reprezentuje aktualną cenę spot West Texas Intermediate (w przeciwieństwie do ceny Futures). Ceny spot ropy naftowej pochodzą z cen różnych kontraktów Futures. FXCM stosuje metodę, która pozwala na ustalenie ceny spot na podstawie ruchów w czasie rzeczywistym dwóch pierwszych…