Jak możemy pomóc?

USOilSpot

USOilSpot reprezentuje aktualną cenę spot West Texas Intermediate (w przeciwieństwie do ceny Futures).

Ceny spot ropy naftowej pochodzą z cen różnych kontraktów Futures. FXCM stosuje metodę, która pozwala na ustalenie ceny spot na podstawie ruchów w czasie rzeczywistym dwóch pierwszych miesięcy Futures.

**Wymagania dotyczące marży**

Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące marży, odwiedź poniższy link:

https://www.fxcm.com/pl/trading-details/margin-updates/

**Godziny handlu**

Prosimy [kliknąć tutaj][1] o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane [tutaj][2].

**Target Spread**

USOilSpot ma docelowy spread **4 pipsów/punktów**

**Maksymalny rozmiar kontraktu**

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla USOilSpot wynosi **5,000**.

**Minimalny Pip Cost (Wartość)**

USOilSpot ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station). Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny 0,01 na USOilSpot to 1 pip/punkt. Kursy FXCM pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Wielkość kontraktów FXCM
1 kontrakt FXCM USOilSpot** jest obecnie odpowiednikiem **10 baryłek ropy WTI

**Inne informacje**

USOilSpot nie wygasa.

USOilSpot ma koszty finansowania (Rollover). Obliczenia wyglądają następująco:

Dla długich pozycji:

((Cena kontraktu futures na dalszy miesiąc - cena kontraktu futures na bliższy miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc) +Marża)×(-1)×koszt punktowy

Dla krótkich pozycji:

((Cena kontraktu futures na dalszy miesiąc - cena kontraktu futures na bliższy miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc)-Marża)×koszt punktowy

Uwagi dotyczące kosztów finansowania:
* Marża FXCM wynosi obecnie 10 centów, ale może ulec zmianie.
* Koszt punktowy jednego kontraktu wynosi 10.
* Aby uwzględnić utrzymywanie pozycji do weekendu, w środy obowiązuje 3-krotny rollover.

W USOilSpot nie ma minimalnej odległości stopa.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}