Jak możemy pomóc?

Obligacje skarbowe

Instrumentem bazowym SONIA3M jest ICE 3 Month SONIA Index Futures, czyli rozliczany w środkach pieniężnych future oparty na stopie procentowej trzymiesięcznego depozytu w funtach szterlingach. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku…

Instrumentem bazowym Schatz jest EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz określany jest jako krótkoterminowy do zapadalności niemiecki dług, który jest jednym z najbardziej obleganych papierów wartościowych o stałym dochodzie na świecie. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się…

Instrumentem bazowym IBHY jest Cboe High Yield Corporate Bond Index Futures, który został zaprojektowany w celu odzwierciedlenia wyników wysokodochodowego długu korporacyjnego denominowanego w USD i oferuje szerokie pokrycie uniwersum wysokodochodowych płynnych obligacji USD. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego…

Instrumentem bazowym FED30D jest CME 30 Day Federal Funds Futures. Termin stopa funduszy federalnych odnosi się do docelowej stopy procentowej ustalonej przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). 30-Day Fed Funds Futures są jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do zabezpieczania krótkoterminowego…

Instrumentem bazowym EURIBOR3M jest ICE 3 Month Euribor Futures, czyli rozliczany w środkach pieniężnych future oparty na stawce EMMI EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów. Euribor jest benchmarkiem rynku pieniężnego euro Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w…

Instrumentem bazowym Bobl jest EUREX Euro Bobl Futures. Euro Bobl określany jest jako średnioterminowy do zapadalności niemiecki dług, który jest jednym z najbardziej obleganych papierów wartościowych o stałym dochodzie na świecie. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się…

Instrumentem bazowym 10USNote jest CME US 10-Year T-Note Futures. Obligacje skarbowe, zwane w skrócie T-Notes, są określane jako średnioterminowe do zapadalności papiery wartościowe emitowane przez rząd. 10-Year T-Notes jest jednym z najczęściej handlowanych papierów skarbowych, których gwarantem jest rząd USA.…

Instrumentem bazowym 5USNote jest CME US 5-Year T-Note Futures. Obligacje skarbowe, zwane w skrócie T-Notes, są określane jako średnioterminowe do zapadalności papiery wartościowe emitowane przez rząd. 5-Year T-Notes jest jednym z najczęściej handlowanych papierów skarbowych, których gwarantem jest rząd USA.…

Instrumentem bazowym 2USNote jest CME US 2-Year T-Note Futures. Obligacje skarbowe, zwane w skrócie T-Notes, są określane jako średnioterminowe do zapadalności papiery wartościowe emitowane przez rząd. 2-Year T-Notes jest jednym z najczęściej handlowanych papierów skarbowych, których gwarantem jest rząd USA.…

Instrument bazowy BUND, portfel Euro-Bund Futures Index, posiada kontrakt Euro-Bund Futures o najbliższym terminie zapadalności i składa się z niemieckich obligacji rządowych. Wymagania dotyczące marży Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je…