Opłaty i należności

Karta oceny

Staramy się jasno przedstawiać nasze opłaty, tak abyś zawsze wiedział, jakie opłaty poniesiesz podczas handlu z nami. Nasze opłaty są przedstawione w naszej Karcie Stawek poniżej, jednak niektórzy z naszych klientów mogą podlegać niestandardowym stawkom, które nie są wyszczególnione poniżej. Klienci podlegający niestandardowym stawkom powinni zapoznać się z każdą Kartą Stawek, suplementem lub zawiadomieniem, które im wydamy, aby uzyskać informacje o obowiązujących opłatach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}