Opłaty i należności

Karta oceny

Staramy się jasno przedstawiać nasze opłaty, tak abyś zawsze wiedział, jakie opłaty poniesiesz podczas handlu z nami. Nasze opłaty są przedstawione w naszej Karcie Stawek poniżej, jednak niektórzy z naszych klientów mogą podlegać niestandardowym stawkom, które nie są wyszczególnione poniżej. Klienci podlegający niestandardowym stawkom powinni zapoznać się z każdą Kartą Stawek, suplementem lub zawiadomieniem, które im wydamy, aby uzyskać informacje o obowiązujących opłatach.