Ogólne Warunki Biznesowe

Przy określaniu dat wejścia w życie Terms of Business prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą. W FXCM Warunki handlowe wchodzą w życie w dwóch etapach. Jako pierwsze będą obowiązywały nowe konta, a następnie istniejące konta.

AKTUALNE WARUNKI HANDLOWE & POLITYKA

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}