Ujawnienie informacji
1

Dotyczy wszystkich kont otwartych w dniu 29 grudnia 2023 r. lub później. (Konta otwarte przed 29 grudnia 2023 r. będą podlegać tym warunkom do 29 stycznia 2024 r.).