Skaner rynku

Najlepsze wskaźniki spotykają się z najlepszymi produktami. Dzięki Market Scanner FXCM otrzymasz szybki sposób na sprawdzenie rynku Forex i CFD za pomocą parametrów technicznych, które najbardziej Ci odpowiadają. Wybierz swoje preferowane wskaźniki i ramy czasowe, a następnie skanuj - my podamy Ci pięć najsilniejszych sygnałów.

Rozwiń Wszystkie Upadek Wszystkie
Siła Symbol Sygnał Cena
Ujawnienie informacji

Market Scanner nie bierze pod uwagę indywidualnych okoliczności osobistych i celów handlowych użytkownika. Dlatego nie powinien być traktowany jako osobista rekomendacja lub porada inwestycyjna. Przeszłe wyniki nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Nie ma gwarancji, że systemy, techniki handlowe, metody handlowe i/lub wskaźniki przyniosą zyski lub nie przyniosą strat.

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.