Dokumenty zawierające kluczowe informacje

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dostarczają ważnych informacji o produkcie inwestycyjnym, którym handlujesz w FXCM. Zanim zaczniesz handlować z FXCM, upewnij się, że dokładnie przeczytałeś i zrozumiałeś KIDs. Jeśli masz pytania, zwróć się do działu obsługi klienta FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)