Skargi FXCM

Informacje o naszej procedurze reklamacyjnej

FXCM dąży do tego, aby nasi klienci otrzymali szybką i uczciwą odpowiedź na każdą reklamację, która może zostać nam przedstawiona. Chodzi tu o każde formalne wyrażenie niezadowolenia z jakiejkolwiek działalności w zakresie usług finansowych świadczonych lub wstrzymanych przez FXCM.

W ciągu pięciu (5) dni otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie wpłynięcia zażalenia i unikalny numer referencyjny. Prosimy używać tego numeru referencyjnego we wszystkich przyszłych kontaktach dotyczących Państwa zażalenia z FXCM, Rzecznikiem Finansowym i/lub CySEC.

W ciągu dwóch (2) miesięcy od wpłynięcia Państwa zażalenia FXCM prześle Państwu ostateczną odpowiedź. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie będziemy w stanie rozwiązać zażalenia, FXCM prześle Państwu odpowiedź tymczasową, aby wyjaśnić, dlaczego FXCM nie jest jeszcze w stanie rozwiązać zażalenia i wskazać termin, w którym mogą Państwo oczekiwać rozwiązania. Termin ten nie może przekroczyć trzech (3) miesięcy od złożenia zażalenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityka rozpatrywania skarg FXCM

Jak złożyć skargę

Kliknij poniższy przycisk, aby zostać przekierowanym do formularza.

Jak złożyć zapytanie handlowe

Please complete the form below

Kliknij poniższy przycisk, aby zostać przekierowanym do formularza.

Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie zapytania związane ze świadczeniem usług przez FXCM mogą być składane za pośrednictwem powyższego formularza. Takie zapytania nie stanowią formalnej skargi, ponieważ są to ogólne pytania dotyczące świadczenia usług finansowych (np. status transakcji, pytanie o poślizg cenowy itp.), a nie formalne niezadowolenie z usług. Zespół Usług Handlowych przeanalizuje Państwa zapytanie i skontaktuje się z Państwem tak szybko, jak to możliwe, w celu znalezienia rozwiązania.

Ujawnienie informacji

FXCM wykorzystuje zebrane dane do celów świadczenia usług, kontaktu i wysyłania ważnych informacji. Aby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedzić naszą Polityka prywatności.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}