Godziny handlu

Jakie są wasze godziny handlu?

Godziny handlu w FXCM różnią się w zależności od produktu. W przypadku Forex, handel rozpoczyna się w niedziele między 17:00 a 17:15 ET i kończy w piątki około 16:55 ET.Godziny handlu CFD można sprawdzić w poniższej tabeli


Ostatnio aktualizowane 16 marca, 2023

Filtry
Instrument
Godziny handlu (GMT)
Czas przerwy (GMT)

Ujawnienie informacji

Produkty kryptowalutowe są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów.

FXCM dąży do tego, aby otwierać i zamykać rynki jak najbliżej ustalonych godzin handlu, jednakże brak płynności przy lub w okolicach otwarcia i zamknięcia rynku dla każdego instrumentu CFD może utrudnić wykonanie i dostarczenie ceny. FXCM może opóźnić otwarcie rynku lub przyspieszyć zamknięcie rynku na określonych instrumentach, aby chronić klientów przed podawanymi cenami lub realizacją, które nie są reprezentatywne dla prawdziwej ceny rynkowej.

Wszystkie czasy podane są w GMT.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}