Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpień 2023 r

Stratos Europe Limited (lub "we", "us", "FXCM") szanuje Twoje prawo do prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka") odnosi się do danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.fxcm.com/pl/, jak również innych powiązanych stron i aplikacji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do stron internetowych obsługiwanych przez inne organizacje, podmioty stowarzyszone i inne strony trzecie. Polityka ma również zastosowanie do danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych usług lub interakcji z nimi poprzez korespondencję prowadzoną z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Polityka ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jakiego rodzaju informacje gromadzimy, komu je udostępniamy, do czego je wykorzystujemy, jak je zabezpieczamy i jakie są Państwa prawa dotyczące prywatności danych.

Tam, gdzie mowa o "poczcie elektronicznej", ta metoda komunikacji oznacza każdą wiadomość tekstową, głosową, dźwiękową lub obrazkową przesyłaną za pośrednictwem publicznej sieci komunikacyjnej, która może być przechowywana w sieci lub w urządzeniu końcowym odbiorcy do czasu jej odebrania przez odbiorcę. Obejmuje ona takie metody, jak poczta elektroniczna i komunikatory internetowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.

Czym zajmuje się FXCM?

FXCM jest dostawcą internetowego handlu walutami (FX), handlu CFD i usług pokrewnych. FXCM ma siedzibę na Cyprze i posiada partnerów i oddziały w głównych centrach finansowych na świecie. Więcej informacji na temat FXCM można znaleźć w sekcji "O FXCM" na naszej stronie internetowej.

Jakie dane osobowe zbiera FXCM i dlaczego?

Dane osobowe, które możemy zebrać na Twój temat, zasadniczo dzielą się na następujące kategorie:

Informacje, które podajesz dobrowolnie

Użytkownik może podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe itp. wypełniając formularze lub kontaktując się z nami pocztą, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

 • Aplikujesz o nasze produkty lub usługi
 • Tworzysz konto na naszej stronie internetowej
 • Subskrybowanie naszych lub powiązanych usług lub publikacji stron trzecich
 • Zażądać wysłania do Ciebie materiałów marketingowych
 • Wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie
 • Przekaż nam swoją opinię

Oprócz powyższego, niektóre części naszej strony internetowej mogą prosić o dobrowolne podanie danych osobowych (na przykład, aby zapisać się na komunikację marketingową od nas, i/lub aby przesłać do nas zapytanie). Dane osobowe, o których podanie użytkownik jest proszony, oraz powody, dla których jest on proszony o ich podanie, zostaną wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy o podanie danych osobowych.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, możemy gromadzić pewne informacje z jego urządzenia. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informacje te mogą być uznane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W szczególności informacje, które zbieramy automatycznie mogą obejmować takie informacje jak adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, szeroka lokalizacja geograficzna (na przykład lokalizacja na poziomie kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne. Możemy również gromadzić informacje o sposobie interakcji urządzenia użytkownika z naszą witryną internetową i wiadomościami poczta elektroniczna, w tym o odwiedzanych stronach i klikniętych linkach.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć, kto odwiedza naszą witrynę, skąd pochodzi i jakie treści w naszej witrynie są dla niego interesujące. Wykorzystujemy te informacje do naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz do poprawy jakości i przydatności naszej witryny dla odwiedzających.

Niektóre z tych informacji mogą być zbierane za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów, dla których ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Od czasu do czasu możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika ze źródeł stron trzecich, ale tylko wtedy, gdy sprawdziliśmy, że te strony trzecie mają zgodę użytkownika lub są w inny sposób prawnie upoważnione lub zobowiązane do ujawnienia nam danych osobowych użytkownika.

Wykorzystujemy informacje otrzymane od tych stron trzecich, aby poprawić jakość świadczonych przez nas usług, takich jak dostarczanie treści dostosowanych do świadczonych przez nas usług lub tematów, którymi jesteś zainteresowany.

Komu FXCM udostępnia moje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym firmom należącym do grupy, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wspierania dostarczania, zapewniania funkcjonalności na naszej stronie internetowej lub pomocy w zwiększaniu bezpieczeństwa naszej strony internetowej) lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach, które są opisane w niniejszej Polityce prywatności lub o których poinformowano Cię, gdy zbieramy Twoje dane osobowe.
 • każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w związku z obowiązującym prawem lub przepisami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby.
 • potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że musi on wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • każdej innej osobie za Państwa zgodą na ujawnienie.

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych

Nasza podstawa prawna do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależała od danych osobowych, których dotyczy oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Jednak zazwyczaj będziemy zbierać dane osobowe od Państwa tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Państwa zgodę, gdy będziemy potrzebować danych osobowych do wykonania umowy z Państwem lub gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Państwa interesów związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób potrzebować danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów.

Jeśli poprosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z Państwem, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy nie (oraz o możliwych konsekwencjach, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych).

Podobnie, jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), w odpowiednim momencie wyjaśnimy użytkownikowi, jakie są te uzasadnione interesy.

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują dalszych informacji na temat podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami.

Cel, dla którego będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

Obsługa klienta

Typ danych : Tożsamość, Dane kontaktowe, Krajowy identyfikator, Dane społeczno-demograficzne, Transakcyjne, Finansowe, Umowne, Dokumentacyjne, Komunikacja z Państwem

Cel

Zaokrętowanie Cię jako nowego klienta
Utworzenie i zapewnienie dostępu do rachunku handlowego
Dostarczanie naszych produktów i usług
Ułatwianie wypłat, depozytów i transferu środków
Odpowiadanie na Twoje pytania poprzez czat, poczta elektroniczna i telefon

Podstawa prawna

( dla przetwarzania obejmującego podstawę prawnie uzasadnionego interesu)
Wykonanie umowy z użytkownikiem (klientem)

Administrowanie naszymi operacjami i działalnością

Rodzaj danych : Dane transakcyjne, finansowe, umowne, techniczne, lokalizacyjne, użytkowe

Cel

Zarządzanie naszą ekspozycją na ryzyko i pozycją finansową
Stress testing our systems and controls
Przeglądanie i ulepszanie naszych procesów
Przeprowadzanie audytów
Pobieranie i odzyskiwanie pieniędzy, które są nam winne
Testowanie nowych produktów i usług
Nawiązywanie relacji z innymi firmami świadczącymi usługi na rzecz użytkownika i pomaganie im w administrowaniu ich operacjami i działalnością w celach określonych w niniejszym dokumencie

Podstawa prawna

( dla przetwarzania obejmującego podstawę prawnie uzasadnionego interesu)
Wykonanie umowy zawartej z Państwem (klientem)
Zobowiązanie prawne
Uzasadniony interes
- przestrzeganie przepisów i wytycznych organów regulacyjnych
- Bycie efektywnym w sposobie prowadzenia naszej działalności
- Bycie innowacyjnym i opracowywanie nowych produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów

Zarządzanie ryzykiem, zapobieganie przestępstwom finansowym, reagowanie na wymogi regulacyjne i roszczenia prawne

Typ danych : Transakcyjne, finansowe, tożsamościowe

Cel

Wykrywanie, badanie, zgłaszanie i dążenie do zapobiegania przestępstwom finansowym
Do zarządzania ryzykiem dla nas i naszych klientów
By zachować zgodność z obowiązującym prawem i przepisami
Odpowiadać na skargi i dążyć do ich rozwiązania
Ocena Twojego profilu przed i w trakcie naszej współpracy z Tobą
Przekazywanie informacji organom regulacyjnym, jeśli jest to konieczne do celów dochodzeniowych

Podstawa prawna

( dla przetwarzania obejmującego podstawę prawnie uzasadnionego interesu)
Interes publiczny, który jest określony w przepisach prawa
Obowiązek prawny
Uzasadniony interes
- przestrzeganie przepisów i wytycznych organów regulacyjnych
- W celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, przestępstwom finansowym i ochrony interesu publicznego

Marketing

Rodzaj danych : Kontaktowe, Zgody, Lokalizacyjne, Techniczne, Behawioralne, Komunikacyjne

Cel

Opracowanie i prowadzenie działań marketingowych
Dostarczanie porad lub wskazówek dotyczących naszych produktów i usług

Podstawa prawna

( dla przetwarzania obejmującego podstawę prawnie uzasadnionego interesu)
Zgoda
Prawnie uzasadniony interes
- poznanie i zrozumienie potrzeb naszych klientów
- Być innowacyjnym i rozwijać nowe produkty
- By odkrywać nowe segmenty rynku i rozwijać produkty, które ich interesują

W jaki sposób FXCM zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na Twój temat. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.W szczególności, my:

 • Przechowujemy dane osobowe w bezpiecznych obiektach, a w przypadku, gdy informacje są przechowywane w formie elektronicznej, na bezpiecznych serwerach.
 • Gdy tylko jest to możliwe, korzystamy z szyfrowanych łączy transmisyjnych.
 • Stosujemy inne zabezpieczenia, takie jak zapory sieciowe, systemy uwierzytelniania (np. hasła) oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu kontrolowania nieuprawnionego dostępu do systemów i danych.
 • Regularnie sprawdzamy nasze praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów.
 • Ograniczenie dostępu do danych osobowych do naszych pracowników, zleceniobiorców i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje, aby móc je dla nas przetwarzać i którzy podlegają ścisłym umownym zobowiązaniom do zachowania poufności. FXCM może dyscyplinować lub wypowiedzieć umowę osobom, które w złej wierze pozyskują informacje, nie będąc uprawnionymi do dostępu do nich.

Niektóre z plików cookie, które FXCM ustawia, gdy odwiedzasz którąkolwiek z naszych stron internetowych, są niezbędne do działającej funkcjonalności strony. Bez tych plików cookie nie można by było rozmawiać online, wypełniać wniosków handlowych lub wpłacać środków. Cookies wydajnościowe to kolejny rodzaj cookies, których FXCM używa, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia użytkownika i poprawić sposób prezentacji treści na naszej stronie internetowej. Marketingowe pliki cookie są zazwyczaj ustawiane również przez sieci reklamowe osób trzecich, aby zapewnić, że dostarczamy Ci reklamy bardziej dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań. Jeśli nie chcesz otrzymywać nieobowiązkowych plików cookie, możesz zarządzać swoimi preferencjami tutaj.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Z zastrzeżeniem określonych warunków, możemy przekazywać Państwa dane osobowe stronie trzeciej w krajach poza EOG w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. W takich okolicznościach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, zapewnimy, że Państwa prawa do prywatności są odpowiednio chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych zgodnych z prawem. Obejmują one wprowadzenie umów o przekazywaniu danych w przypadku przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek należących do grupy ochrony danych osobowych, które przetwarzają z EOG, zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych. Podobne odpowiednie zabezpieczenia wdrożyliśmy u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a dalsze szczegóły można uzyskać na żądanie.

Zatrzymywanie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności (chyba że dłuższe przechowywanie danych jest wymagane przez prawo). Nie będziemy jednak przechowywać żadnych Państwa danych osobowych po upływie tego okresu, a przechowywanie Państwa danych osobowych będzie podlegać okresowej kontroli. Możemy przechowywać zanonimizowaną formę Państwa danych osobowych, które nie będą już odnosić się do Państwa bez ograniczeń czasowych, w zakresie, w jakim mamy uzasadniony i zgodny z prawem interes, aby to zrobić.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W niektórych przypadkach wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych może skutkować podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowaniem), które prawnie dotyczą Państwa lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

Zautomatyzowane decyzje oznaczają, że decyzja dotycząca Ciebie jest podejmowana automatycznie na podstawie ustaleń komputerowych (przy użyciu algorytmów oprogramowania), bez naszej ludzkiej kontroli.

Podejmujemy zautomatyzowane decyzje przy otwieraniu rachunku, gdzie sprawdzamy, czy oferowane produkty lub usługi są dla Państwa odpowiednie w oparciu o informacje, które nam Państwo przekazali. Na przykład możemy wykorzystać informacje o sytuacji finansowej lub informacje społeczno-demograficzne, aby ocenić, czy użytkownik jest odpowiedni i czy rozumie ryzyko związane z obrotem naszymi produktami.

W przypadku podjęcia przez nas zautomatyzowanej decyzji w sprawie użytkownika, użytkownik ma prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia swojego punktu widzenia oraz zażądania weryfikacji decyzji przez człowieka. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@fxcm.com. Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, abyśmy mogli go obsłużyć.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków, prawo ochrony danych zapewnia osobom fizycznym prawa, w tym prawo do: dostępu, sprostowania, wycofania zgody, usunięcia, ograniczenia, transportu i sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Osoby fizyczne mają również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony informacji, jeśli uważają, że ich dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem. Więcej informacji o prawach użytkownika znajduje się poniżej:

 • Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 • Prawo do sprostowania. Użytkownik może zażądać od nas poprawienia niedokładnych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Poprawimy wówczas nasze zapisy i powiadomimy wszelkie strony trzecie, którym takie dane osobowe mogły zostać przekazane, jak opisano powyżej.
 • Prawo do przenoszenia danych. Możesz zażądać kopii wszystkich danych osobowych, które nam przekazałeś, po czym przekażemy te dane innemu, wybranemu przez Ciebie administratorowi danych.
 • Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając na link "unsubscribe" lub "opt-out" w wysyłanych przez nas poczta elektroniczna marketingowych.
 • Prawo do wycofania zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na Państwa wcześniejszej zgodzie. Należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji serwisu, dla których przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania jego danych osobowych. Należy pamiętać, że możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji usługi, dla których przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne.
 • Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, a my się do tego zastosujemy, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić.
 • Twoje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Sugerujemy, aby kontaktowali się Państwo z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo jednak prawo do bezpośredniego kontaktu z odpowiednim organem nadzorczym. Aby skontaktować się z Komisarzem ds. ochrony danych osobowych na Cyprze, należy odwiedzić stronę internetową Komisarza, na której znajdują się instrukcje. Można również skontaktować się z władzami kraju, w którym mieszkasz. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@fxcm.com. Należy pamiętać, że abyśmy mogli świadczyć usługi na rzecz użytkownika, może być wymagane potwierdzenie jego tożsamości. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób pragnących skorzystać z przysługujących im praw ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę w odpowiedzi na zmieniające się rozwiązania prawne, techniczne lub biznesowe. Kiedy będziemy aktualizować naszą Politykę, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o tym, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian.

Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka była ostatnio aktualizowana, sprawdzając datę "ostatniej aktualizacji" wyświetlaną w górnej części tej Polityki.

Jak się z nami skontaktować

Pytania, komentarze i prośby dotyczące Państwa danych lub niniejszej polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do nas w formie pisemnej na adres:
DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nikozja, Cypr lub e-mail dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited jest administratorem Twoich danych osobowych.