Klienci Korporacyjni

FXCM oferuje różne rodzaje kont dla różnych typów inwestorów. Abyśmy mogli określić odpowiednie zastosowanie, prosimy o zaznaczenie poniżej pól, które dotyczą Ciebie.

Jaki typ konta jest dla mnie odpowiedni?

Proszę zaznaczyć odpowiednie pola.

Sprawdź Kwalifikowalność
Ujawnienie informacji
1

CCY: Skrót nazwy waluty.

2

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych 2014/65/UE ustanowiła, że podczas świadczenia usług finansowych, FXCM ("my") musi poprosić klienta ("Ty") o dostarczenie informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji związanej z konkretnym rodzajem produktu lub usługi oferowanej lub żądanej, a także odpowiedzieć na kwestionariusz wiedzy o produkcie. Następnie ocenimy, czy dany produkt lub usługa są dla Ciebie odpowiednie. Jest to określane jako "Ocena stosowności".