Top Movers

Akcje CFD

Akcje CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

Top Movers

Akcje CFD

Akcje CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

Top Movers

Akcje CFD

Akcje CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

SPX500 still influenced by resistance

13 godzin temu

FXCM Market Insights

Akcja to niewielka część przedsiębiorstwa. Różne ilości akcji są emitowane bezpośrednio przez spółkę, a wpływy z ich sprzedaży są wykorzystywane do podtrzymania działalności gospodarczej. Zarówno prywatne, jak i publiczne korporacje mogą angażować się w emisję akcji, przy czym oferty publiczne są dostępne do zakupu i obrotu na otwartym rynku. Początków emisji akcji korporacyjnych i giełdowego obrotu papierami wartościowymi można doszukiwać się we wczesnym XVII wieku…

Popular Topics

Gospodarka narodu jest motorem napędzającym dobrobyt i tworzącym bogactwo dla tego kraju i jego obywateli. Wykorzystanie przez naród dostępnych zasobów i siły roboczej ma ogromny wpływ na jego ogólną sprawność gospodarczą. Czynniki takie jak struktura rządowa, dostęp do cennych towarów, wielkość i zaawansowanie siły roboczej oraz relacje z partnerami handlowymi są kluczowymi elementami osiągnięcia stabilności gospodarczej. Polityka rządu odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów,…

Popular Topics

Forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC), na którym handluje się walutami świata. W przeciwieństwie do innych znaczących centrów finansowych, Forex umożliwia handel bez scentralizowanej giełdy, wdrażając wyłącznie cyfrową platformę. Ograniczone bariery wejścia, łatwość transakcji i wysoka płynność rynku są jego wizytówką. Jest to z pewnością największy rynek na świecie, a średnia dzienna wielkość obrotów na rynku forex dominuje nad wszystkimi innymi globalnymi rynkami. Za kwiecień 2016…

Popular Topics

Towary są przedmiotem wymiany handlowej w handlu na całym świecie. Złoto, srebro, ropa naftowa: Towary to dobra wymieniane w stanie surowym, a nie wytworzonym. Towary mogą być przedmiotem handlu w stanie fizycznym, jak w przypadku sztabek złota, z wykorzystaniem cen futures i spot. Wielu traderów korzysta jednak z handlu elektronicznego, jak w przypadku EFT, zamiast fizycznych akcji, skupiając się zamiast tego na rozpiętości cen kupna…

Indeksy giełdowe dają Ci szansę na handel opinią o gospodarce bez konieczności wybierania poszczególnych akcji. Handel CFD jest jednym z najbardziej popularnych produktów do handlu. W przypadku wszystkich typów kont FXCM, płacisz tylko spread za handel indeksami. With our enhanced execution, you can receive low spreads on indices and no stop and limit trading restrictions.

Popular Topics

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.