Top Movers

Akcje CFD

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

Top Movers

Akcje CFD

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

Top Movers

Akcje CFD

Forex

Koszyki

Kryptowaluty

Indeks

Towary

Metale

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

Published

Daily Market Snapshot

FXCM Market Insights

Akcja to niewielka część przedsiębiorstwa. Różne ilości akcji są emitowane bezpośrednio przez spółkę, a wpływy z ich sprzedaży są wykorzystywane do podtrzymania działalności gospodarczej. Zarówno prywatne, jak i publiczne korporacje mogą angażować się w emisję akcji, przy czym oferty publiczne są dostępne do zakupu i obrotu na otwartym rynku. Początków emisji akcji korporacyjnych i giełdowego obrotu papierami wartościowymi można doszukiwać się we wczesnym XVII wieku…

Popular Topics

Gospodarka narodu jest motorem napędzającym dobrobyt i tworzącym bogactwo dla tego kraju i jego obywateli. Wykorzystanie przez naród dostępnych zasobów i siły roboczej ma ogromny wpływ na jego ogólną sprawność gospodarczą. Czynniki takie jak struktura rządowa, dostęp do cennych towarów, wielkość i zaawansowanie siły roboczej oraz relacje z partnerami handlowymi są kluczowymi elementami osiągnięcia stabilności gospodarczej. Polityka rządu odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów,…

Popular Topics

Produkty kryptowalutowe są dostępne wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów.

Popular Topics

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)