Kalin Tsenov

Kalin Tsenov

Product Specialist

Kalin Tsenov has a strong research background in economics with specific interests in Geopolitics and its impact on the Financial Markets.

He joined FXCM in 2018 after obtaining a Bachelor's Degree from Leeds Metropolitan University. Initially starting as a Business Analyst in the Payment Solutions department, he is currently a Product Specialist in the Firms Product & Strategy department.

  • Cyber Security in the Context of the Israel – Hamas Conflict

    The situation in the Middle East is troubling to say the least, with a developing conflict since the Hamas attacks on Israel in early October. Since the attack occurred, and the subsequent response by the Israeli government, the world media has mainly covered the developments on the ground. But apart from the physical attack, which the world's attention has focused on, there have been cyber attacks on Israel too. Although…

  • Which F1 Sponsors are Tradable?

    Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most of this exposure by striking sponsorship deal with major companies, who pay hefty fees for the right to place their…

  • Crypto Mining Companies

    As cryptocurrency gains more widespread adoption and popularity, crypto mining companies are coming under the spotlight. Instead of buying Bitcoin or Ethereum, crypto traders and investors are buying crypto mining stocks in order to gain "crypto exposure". These crypto mining stocks are attractive to the more risk averse trader as they tend to experience lesser market volatility than the underlying coins. How are these companies making money? Like any other…

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.