FXCM Research Team

FXCM Research Team

Zespół FXCM Research składa się z wielu specjalistów FXCM ds. rynku i produktów.

Artykuły publikowane przez FXCM Research Team mają z reguły wielu współpracowników i mają na celu dostarczenie ogólnych treści edukacyjnych i informacyjnych na temat nowości rynkowych i produktów.

  • Cardano Price Prediction, Forecast and News for 2022

    Cardano is one of several digital assets capable of performing a range of complex transactions without the need for a middle person like banks or brokers. Investing in this third-generation cryptocurrency entails exchanging U.S. dollars for digital coins, known as ADA. Cardano's native coin has several use cases for crypto holders. Some holders use ADA to pay for services and pay transaction fees on the Cardano network, which supports complex…

  • What Is Ethereum, the Value, Price of Ethereum & Future Predictions

    Ethereum is the most well-known altcoin in the cryptocurrency market. Financial analysts predict that the altcoin's value could reach a whopping 400 percent increase in 2022. Since its debut in 2015, Ethereum's native coin, Ether (ETH), has grown exponentially in value. When Ether was launched by computer programmer Vitalik Buterin in 2015, it was priced at $0.311. Late last year, the token reached its highest price of $4,800. As with…

  • Shiba Inu Coin Price, Predictions & Investment News In The Cryptocurrency Market | FXCM

    The crypto community came to life in 2009 with the launch of the first cryptocurrency Bitcoin (BTC). New competitor cryptocurrencies started to enter the crypto space in 2011, adopting Bitcoin's blockchain technology to launch their platforms and currencies. Today's crypto market contains thousands of different types of cryptocurrencies, each with some new feature or function that expands upon the principles established by BTC. Digital currencies aren't issued, regulated, or backed…

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}