Analiza sentymentu: Co to jest? Dlaczego jej potrzebujesz?

Analiza sentymentu: Co to jest? Dlaczego jej potrzebujesz?

Nie jest niczym niezwykłym dla tradera mieć przeczucie - czuć, że rynek lub cena aktywa wkrótce się poruszy. Ale czy przeczucie wystarczy, aby podejmować w pełni świadome decyzje dotyczące jakiejkolwiek inwestycji? Używanie zdrowej logiki, rozumowania i analizy daje najlepsze szanse na osiągnięcie zysków. A analiza sentymentu jest jedną z tych sprawdzonych metod, z których korzystają inwestorzy.

Dla niektórych inwestorów idea korzystania z analizy opartej na "sentymencie" może nie wydawać się tak różna od ufania swoim przeczuciom lub "przeczuciom". I nie muszą się oni mylić w tej ocenie. Jednak analiza sentymentu to coś więcej niż tylko pozory. Kluczem jest, aby najpierw zapoznać się z nią - czym jest sentyment rynkowy, jak można go wykorzystać i jakie są jego korzyści?

Czym jest analiza sentymentu?

W analizie technicznej, traderzy używają historycznych danych cenowych, aby poinformować o swoim następnym ruchu. W analizie fundamentalnej, namacalne liczby i reputacja zabezpieczenia dostarczają tego uziemienia. Ale jeśli chodzi o analizę nastrojów rynkowych, informacje są bardziej abstrakcyjne. Konkretnie, opiera się na nastroju rynku jako zbiorowości.

W przeważającej części, handel jest działalnością ludzką. Jako taki, niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich emocji z równania. Inwestorzy mogą podejmować decyzje na podstawie danych i informacji, które zaczerpnęli z innych analiz. Ale każdy z nich nadal będzie miał swoje osobiste opinie lub interpretacje, które wpłyną na jego decyzję. A gdy się je pomnoży, napędzają one zbiorowy "sentyment".

Jeśli nastrój na rynku jest byczy, oczekuje się, że cena tego papieru wartościowego - czy to pary walutowej, czy towaru - wzrośnie. Jeśli nastrój jest niedźwiedzi, oczekuje się czegoś przeciwnego. A powodem, dla którego ta idea nastrojów rynkowych jest ważna, jest to, że sam nie możesz wpłynąć na ten ruch. Pochodzi on z większego sentymentu na rynku - i zbiorowego nastroju rynku.

Jak to działa w przypadku analizy fundamentalnej i technicznej?

Można argumentować, że dobrze zaokrąglona strategia handlowa będzie korzystać z mieszanki wszystkich trzech form analizy. Można, na przykład, użyć analizy fundamentalnej do stworzenia dobrych podstaw dla swoich decyzji handlowych. Następnie, można nałożyć na wierzch dane techniczne, które pokazują, czy ostatnie ruchy dają wiarygodność Twoim oczekiwaniom.

Kolejnym krokiem byłoby zbadanie, jaki jest dominujący nastrój w stosunku do danego papieru wartościowego lub rynku. W tym przypadku analiza sentymentu daje dwie opcje. Pierwszą z nich jest handel zgodny z konsensusem. Można również przyjąć podejście kontrariańskie - iść pod prąd i sprzedawać tam, gdzie inni inwestorzy kupują, na przykład w przekonaniu, że obecny sentyment jest błędny.

O sukcesie strategii zadecyduje przede wszystkim apetyt na ryzyko i ogólne cele. Jednak rodzaj lub kombinacja analiz może odegrać ważną rolę w zwiększeniu perspektyw.

Jak działa analiza sentymentu?

Koncepcja analizy sentymentu jest zakorzeniona w postrzeganiu przez rynek danego papieru wartościowego lub klasy aktywów. Dwie pozycje, które można zająć to "net long" lub "net short".

W przypadku pozycji "net long", wniosek jest taki, że więcej inwestorów niż nie (nawet jeśli tylko 51% do 49%) jest w byczym nastroju i oczekuje wzrostu ceny - dlatego kupuje. W przypadku pozycji "net short" jest odwrotnie. Większość jest w niedźwiedzim nastroju i wierzy, że cena aktywów spadnie - skłaniając tym samym inwestorów do sprzedaży.

Wykorzystanie analizy sentymentu jest prawdopodobnie najlepiej stosowane w scenariuszach krótkoterminowych. Emocje - podobnie jak ceny - mogą być zmienne. I jest całkowicie możliwe, że rynek może pójść spać jednego wieczoru w jednym nastawieniu, a następnego ranka obudzić się w innym.

Emocje są integralną częścią analizy sentymentu (a także handlu) w tym zakresie. W końcu podejmowanie decyzji na podstawie czystych danych empirycznych z pewnością zakończyłoby się tym, że każdy trader działałby tak samo.

Przykłady analizy sentymentu

Weźmy kilka przykładów analizy sentymentu w akcji.

  • Minibudżet Wielkiej Brytanii z września 2022 r. po ogłoszeniu spowodował załamanie zaufania. Inwestorzy zagraniczni "porzucili" obligacje rządowe w najszybszym tempie w historii, a traderzy forex zepchnęli funta brytyjskiego na pokoleniowe dno. Trzeba było reorganizacji brytyjskiego rządu i polityki fiskalnej, aby przywrócić zaufanie inwestorów.
  • Na poziomie teoretycznym, byczy sentyment rynkowy w stosunku do jednego aktywa może prowadzić do niedźwiedziej perspektywy w innym. W czasach niepewności rynek może więc wykazywać spadek zaufania do rynków akcji. W tym samym czasie jednak sentyment do bezpiecznych walut czy towarów będzie się wzmacniał.
  • Strach i chciwość są ważnymi składnikami napędzającymi nastroje na rynku. W ten sposób można dostrzec punkty, w których wartość aktywów staje się nadmiernie zawyżona lub obniżona. Jeśli cena akcji Tesli porusza się w stałym paśmie, a potem nagle idzie w górę (lub w dół), to oczywiste jest, że na rynku grają strach i chciwość.

Jakie znaki mogą kierować Twoją analizą sentymentu rynkowego?

Być może nadal nie jesteś pewien jak handel przy użyciu tej formy analizy różni się tak bardzo od zaufania przeczuciu. Odpowiedź leży w narzędziach analizy sentymentu, znakach i wskaźnikach, które możesz wykorzystać, by lepiej ocenić panujący nastrój. Niektóre z najbardziej znaczących obejmują:

Commitments of Traders Report (COT)

W każdy piątek Commodity Futures Trading Commission publikuje COT. Podkreśla on aktualne długie i krótkie pozycje netto wszystkich spekulacyjnych i komercyjnych traderów. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć, jak najwięksi handlowcy na rynku pozycjonują się. Jeśli widzisz oznaki, że ci inwestorzy stają się niedźwiedziami na byczym rynku, sprawy mogą się zmienić.

Volatility Index (VIX)

Indeks VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) jest napędzany przez cenę opcji, a następnie śledzi zmienność obecną na rynku. Jest on czasami nazywany "indeksem strachu", ponieważ może pomóc inwestorom reagować na każdy postrzegany wzrost zmienności warunków handlowych. A wzrost zmienności może być znakiem, że wszelkie obecne trendy mają się wkrótce odwrócić.

Bullish Percent Index (BPI)

Ten indeks jest wyraźną miarą akcji z byczym wzorcem, wskazanym przez wykresy punktowe i figurowe. Dla inwestorów używających go jako jednego z narzędzi analizy sentymentu, wynik jest przedstawiany jako procent. Wynik 50% może wskazywać na neutralny sentyment, podczas gdy odczyt 70+% jest znakiem, że sentyment jest byczy. Z drugiej strony, wynik 30% lub mniej sugeruje niedźwiedzi sentyment.

High/Low Ratio

Jest to kolejny punkt danych oparty na indeksie, który może wzmocnić analizę sentymentu. Zapewnia on porównanie pomiędzy akcjami poruszającymi się do najwyższego punktu w ciągu 52 tygodni do tych poruszających się w przeciwnym kierunku. Inwestorzy mogą wtedy uzyskać obraz średniego kierunku, w którym poruszają się rzeczy. Podobnie jak BPI, wynik indeksu poniżej 30 jest niedźwiedzi, a powyżej 70 jest byczy.

Jakie są zalety analizy sentymentu?

Sztuka udanego handlu nie zależy od jednego ekskluzywnego zestawu zasad czy metod. Inwestor może używać każdej strategii, która działa najlepiej dla niego - pod wpływem unikalnych cech osobistych, takich jak awersja do ryzyka, dostępny czas i zasoby kapitałowe. Tak więc, oczywiście, mogą pojawić się pewne zalety analizy sentymentu, które sprawią, że stanie się ona integralną częścią Twojej podróży handlowej.

Jedną z głównych korzyści jest obecność sprawdzonych wskaźników, które pomogą Ci uchwycić nastrój rynku. Przeczucie? To jest oparte na niewielkiej ilości prawdziwych dowodów - jeśli w ogóle. Ale nastroje rynkowe mogą być potwierdzone przez narzędzia takie jak COT, VIX i BPI.

Ponieważ VIX opiera się na rynku opcji, istnieje element przyszłościowy w analizie sentymentu, którego inne formy nie mogą odtworzyć. Opcje te, na przykład, są datowane na przyszłość. Jeśli więc w grze jest więcej opcji (praw do sprzedaży), może to wskazywać na przekonanie inwestora, że ceny staną się niestabilne. Podobnie, inne wskaźniki mogą wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu.

Jakie są potencjalne wady?

Włączenie analizy sentymentu do strategii handlowej może być niewątpliwie przydatne. W tym samym czasie należy zaakceptować fakt, że sentyment jest abstrakcyjny i kierowany przez emocje.

Spektrum emocji, które mogą wywierać zbiorową siłę na rynek może obejmować zakres od strachu do chciwości. A to niesie ze sobą potencjał nadmiernego zniekształcenia trendów lub cen - choćby tylko w krótkim okresie czasu. Nastroje rynkowe mogą być również uparte; handel na podstawie idei, że coś się wydarzy, bez względu na to, co sugerują inne dane.

Mając to na uwadze, wiedza jak wykorzystać analizę sentymentu często oznacza wiedzę jak dostrzec anomalie. Tylko dlatego, że rynek pokazuje, że jest w określonym nastroju, nie ma pewnej gwarancji, że jest to uzasadnione. W końcu większość traderów detalicznych nie osiąga zysków. Stosowane na szerszą skalę, czy naprawdę można zaufać ogólnemu nastrojowi?

To powiedziawszy, może to prowadzić do możliwości kontrariańskich, gdzie idziesz przeciwko rynkowi.

Warto również zauważyć, że niektóre wskaźniki są niezbywalne. BPI, na przykład, patrzy na ceny akcji. Nie da się tego łatwo przełożyć na użyteczną naukę podczas handlu na rynku Forex lub innych papierów wartościowych.

Do czego można wykorzystać analizę sentymentu?

W praktyce, sentyment rynkowy może być stosowany do decyzji handlowych bez względu na klasę aktywów. Koncepcja ta może działać między innymi przy handlu na rynku Forex, akcjach, indeksach i towarach. W FXCM oferujemy możliwość handlu każdą z tych klas aktywów za pomocą CFD lub spread bettingu. To może być idealny punkt wyjścia do wykorzystania analizy w pozytywny sposób.

Dzięki swojej przyszłościowej naturze, analiza sentymentu może być wykorzystana do wyprzedzenia możliwości handlowych. Narzędzia i wskaźniki, których używasz - plus obserwacje - mogą dać dobrą wskazówkę, co myślą inni inwestorzy. Na tej podstawie można dokonać uzasadnionej oceny, czy niedźwiedzi trend będzie kontynuowany - lub czy byczy trend się odwróci.

W związku z tym, może to dać Ci możliwość dokonania transakcji kontrariańskiej. I robiąc to poprawnie, możesz osiągnąć zysk tam, gdzie większość innych kończy na pozycji stratnej.

Metody analizy nastrojów zbadane

Istnieją prawdopodobnie dwie główne metody analizy sentymentu, które mogą działać, jeśli czujesz, że powinno to być częścią twojej podróży handlowej. Pierwsza z nich działa w czasie rzeczywistym, a druga jest działaniem długoterminowym.

Jeśli chodzi o analizę w czasie rzeczywistym, jest to to, co sugeruje nazwa. Patrząc na wybrany papier wartościowy, użyj narzędzi analizy sentymentu, które masz do dyspozycji, aby zrozumieć, co dzieje się z jego wartością - i dlaczego teraz. Jednym z przykładowych scenariuszy jest nagły skok wartości waluty, która wcześniej powoli się cofała, przez co brakowało technicznych i fundamentalnych powodów, aby zachowywać się w ten sposób.

Jeśli wolisz, możesz przeprowadzić tego typu analizę w dłuższym okresie czasu. Może to sprawić, że będzie ona bardziej spójna z analizą fundamentalną, ponieważ masz przestrzeń, aby zobaczyć wszelkie emocjonalne reakcje na rzeczy takie jak publikacja wyników finansowych. To z kolei może wpłynąć na okresowe decyzje handlowe oparte na oczekiwaniu podobnych nastrojów na rynku w przyszłości.

Sprawdź swoją analizę z FXCM

Szukasz doświadczenia w handlu online, które pozwoli Ci na zbadanie wszystkich możliwości?

Nasza wielokrotnie nagradzana platforma w FXCM daje Ci wszystkie narzędzia do analizy rynków, realizacji transakcji i budowania Twojego portfela. Dodanie analizy nastrojów do Twojej strategii handlowej może być kluczem, który uwolni Twój potencjał osiągania zysków na tysiącach popularnych instrumentów.

Dlaczego więc nie założyć konta w FXCM już dziś? Wykorzystaj wszystko, czego nauczyłeś się badając nastroje na rynku, na swoją korzyść. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się iść z prądem, czy też pójdziesz inną drogą, to Twoje doświadczenie handlowe - a my jesteśmy tu po to, aby pomóc Ci je spełnić.

FXCM Research Team

Zespół FXCM Research składa się z wielu specjalistów FXCM ds. rynku i produktów.

Artykuły publikowane przez FXCM Research Team mają z reguły wielu współpracowników i mają na celu dostarczenie ogólnych treści edukacyjnych i informacyjnych na temat nowości rynkowych i produktów.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników