Investing Terms

  • Analiza fundamentalna: Co to jest? Dlaczego jest potrzebna?

    Analiza fundamentalna: Co to jest? Dlaczego jej potrzebujesz? Dla handlowców istnieje kilka narzędzi lub zasobów, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji. Znajomość właściwego czasu na zakup i właściwego czasu na sprzedaż jest tym, co robi znaczącą różnicę w sukcesie twoich transakcji. Analiza techniczna jest jedną z dwóch głównych metod wykorzystywanych przez wielu inwestorów do określenia pozycji, którą należy zająć. Drugą jest analiza fundamentalna. Możesz połączyć obie te metody jako…

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.