GER30 ostrożny, zmierza w kierunku zyskownego miesiąca

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analiza

Niemiecki indeks zmierza ku zakończeniu zyskownego miesiąca, przedłużając ożywienie z poprzedniego kwartału. Dziś jednak napotyka na trudności po publikacji wstępnych danych, które pokazały spadek PKB w czwartym kwartale o 0,2% kw/kw.

Indeks radził sobie ostatnio bardzo dobrze, wspierany przez optymizm wokół Chin i łagodną zimę w Europie, wbrew agresywnemu zacieśnianiu polityki pieniężnej przez EBC. Od lipcowej podwyżki bank centralny podniósł już stopy o 250 punktów bazowych i zasygnalizował kolejną podwyżkę o 0,5% na czwartkowym posiedzeniu - decyzja, która może wywołać zmienność i określić trajektorię GER30.

Na początku stycznia osiągnął on trzynastomiesięczne maksima, ale od tego czasu stracił swój wigor i ma trudności z utrzymaniem się powyżej poziomu 15K, ponieważ jastrzębi komentarz EBC zawiera siłę. Stwarza to ryzyko cofnięcia do EMA200 (w okolicach 14.700), ale do korekty w kierunku i poniżej 14.450 potrzebny byłby silny katalizator. Powyżej EMA200, byki mają kontrolę i mogą naciskać na wyższe maksima (15.275), ale świeży impuls jest potrzebny do wyciągnięcia 15.739.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.