Global Markets

Gospodarka narodu jest motorem napędzającym dobrobyt i tworzącym bogactwo dla tego kraju i jego obywateli. Wykorzystanie przez naród dostępnych zasobów i siły roboczej ma ogromny wpływ na jego ogólną sprawność gospodarczą. Czynniki takie jak struktura rządowa, dostęp do cennych towarów, wielkość i zaawansowanie siły roboczej oraz relacje z partnerami handlowymi są kluczowymi elementami osiągnięcia stabilności gospodarczej. Polityka rządu odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów, z którymi boryka się dany kraj. Potencjalny wpływ na rynki międzynarodowe polityki gospodarczej prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa, napięć między Rosją a NATO oraz niepodległości Szkocji od Wielkiej Brytanii może być znaczny. Ponadto, wahania cen rynkowych…

Popular Topics

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.