Rynki ryzyka uważają, że Fed jest w błędzie


Źródło: www.tradingview.com

Zeszłotygodniowe dot plots sugerują, że stopy pójdą wyżej, a stopa końcowa zostanie skorygowana w górę z 4,6% do 5,10%. Ton przewodniczącego Fed podczas konferencji dla mediów był jastrzębi. Rynki ryzyka nie były pod wrażeniem. Przez resztę tygodnia mocno się wyprzedawały. Rynek uważa, że polityka Fed jest zbyt agresywna

W okresach stagflacji to właśnie PPI przewodzi CPI. W latach 70. i na początku lat 80., podczas pierwszego i drugiego kryzysu naftowego, szczyt wskaźnika PPI (niebieskie przerywane pionowe kreski) doprowadził do niemal natychmiastowego spadku podstawowego wskaźnika CPI (czerwone strzałki)

W obecnym cyklu wskaźnik PPI osiągnął swój szczyt w marcu (zielony przerywany pion), a wskaźnik CPI osiągnął szczyt wkrótce potem. Biorąc pod uwagę wiodący charakter PPI, prawdopodobnie będzie on wywierał dalszy wpływ na podstawowy CPI (zielona strzałka). Istnieje opóźnienie w mechanizmie transmisji podniesionych stóp. Zwiększa to ryzyko, że dalsze podnoszenie stóp wpłynie negatywnie na aktywność, pogrążając gospodarkę w cięższej recesji niż to konieczne. Wstępna reakcja rynków sugeruje, że bank centralny idzie za daleko

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników