Dane ekonomiczne sugerują wzrost scenariusza recesji w USA

Dwie serie opublikowane wczoraj wypadły słabiej niż oczekiwano. To rodzi obawy, że USA są już w recesji.

Produkcja przemysłowa rozminęła się z prognozami, wynosząc -0,7% m/m (-0,1% m/m - prognoza) i była niższa od poprzedniej (i zrewidowanej niższej) liczby -0,6% m/m.

Było to spowodowane niższą sprzedażą detaliczną. Bazowa sprzedaż detaliczna (sprzedaż detaliczna bez aut) wyniosła -1.1% m/m (-0.5% - prognoza), w porównaniu do zeszłego miesiąca -0.6% m/m.


Źródło: www.tradingview.com

Górny wykres pokazuje produkcję przemysłową USA r/r, a dolny sprzedaż detaliczną USA skorygowaną o inflację (rr). Obie serie wykazują tendencje spadkowe, przy czym impet spadkowy sprzedaży detalicznej słabnie. Jednak rr pokazuje spadek o -0,5 r/r.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Dane sugerują możliwy scenariusz recesji. Pivot Fed jest nadal wyraźną możliwością.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników