Forex Strategies

  • Jak zabezpieczyć swój portfel za pomocą CFD

    Jako inwestor, bez wątpienia masz na uwadze strategie i preferencje podczas budowania osobistego portfela inwestycyjnego. Może to wynikać z zainteresowania - lub znajomości - konkretnej branży. Może masz portfel zawierający tradycyjne akcje? A może masz oko do rynków o atrakcyjnych spreadach i zmienności? Niezależnie od wybranego podejścia, warto wiedzieć, jak zabezpieczyć swój portfel, aby zmniejszyć ryzyko - i jak to zrobić za pomocą CFD.

  • Kompletny przewodnik po backtestingu na rynku Forex

    Rozwój rynku cyfrowego położył dodatkowy nacisk na biegłość techniczną. Teraz inwestorzy z branży akcji, CFD, futures i forex powinni być dobrze przygotowani do poruszania się w coraz bardziej dynamicznym krajobrazie Ze względu na postęp w technologiach systemów informatycznych, umiejętności takie jak umiejętność korzystania z platformy handlowej i rozwiązywania problemów z łącznością internetową w czasie rzeczywistym są niezbędne. Dodatkowo, możliwość testowania pomysłów handlowych w celu zastosowania ich na rynku rzeczywistym jest…

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}