Jak możemy pomóc?

BUND

Instrument bazowy BUND, portfel Euro-Bund Futures Index, posiada kontrakt Euro-Bund Futures o najbliższym terminie zapadalności i składa się z niemieckich obligacji rządowych.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Proszę zwrócić uwagę, że stanowisko handlowe generalnie jest otwarte w niedziele między 21.00 PM GMT a 21.15 PM GMT. Biuro handlowe jest zamykane w piątki o 20.55 PM GMT. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne będą publikowane na tutaj.

Daty wygaśnięcia FXCM dla BUND znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszym bid/offer o 17:00 czasu nowojorskiego dla Bund, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Po wygaśnięciu Bund, wszystkie oczekujące zlecenia Entry oraz zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

BUND ma docelowy spread 5.6 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla BUND wynosi 500.

Minimalny koszt pipa (wartość)

BUND ma minimalną wartość 0,10 EUR za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station w celu uzyskania tej wartości).

Lokalizacja pip/punkt jest pokazana poniżej. Każdy ruch ceny 0,01 na BUND to 1 pip/punkt. Ceny FXCM pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, aby równać się 1 Future

100 kontraktów FXCM BUND jest obecnie równoważne jednemu Euro-Bund Future.

Pozostałe informacje

BUND nie ma kosztów finansowania (Rollover).

BUND ma obecnie minimalną odległość stopu 5 pipsów (.05).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}