Jak możemy pomóc?

CoffeeNYF

Instrumentem bazowym dla CoffeeNYF jest kontrakt futures Coffee-New York (Arabica).

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Kawa jest miękkim towarem, a ten produkt Futures jest punktem odniesienia dla kawa arabika, który oferuje inwestorom możliwość spekulacji/hedgingu w oparciu o ruchy cen na rynku, gdzie cena może być bardzo zmienna.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu, wygaśnięcie i miesiąc referencyjny

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z godzinami handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego (DST). Ewentualne godziny handlu w okresach świątecznych będą podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla CoffeeNYF znajdują się w PDF-ie o Wygaśnięciu CFD FXCM.

Jeśli masz otwartą pozycję, miesiąc referencyjny, w którym handlujesz nie zostanie zmieniony, chociaż daty wygaśnięcia mogą zostać zmienione. Nadchodzące miesiące referencyjne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy upewnić się, że wiesz, który miesiąc referencyjny jest aktualnie wyceniany, przed otwarciem transakcji.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję na "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla CoffeeNYF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie zmienne P/L (zysk i strata) w momencie zamknięcia. Kiedy kontrakt CoffeeNYF wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Spread docelowy
CoffeeNYF ma docelowy spread 20 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla CoffeeNYF wynosi 5000.

Minimalny koszt (wartość) Pipsa
CoffeeNYF ma minimalną wartość 0,10$ za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z oknem Uproszczonych Kursów Handlowych w Trading Station w celu uzyskania tej wartości). Lokalizacja pipsów/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 0,01 na CoffeeNYF to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future.
37,5 kontraktów FXCM CoffeeNYF jest obecnie równoważne jednemu kontraktowi Future na kawę nowojorską (Arabica).

Inne informacje
CoffeeNYF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości stopa

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}