Jak możemy pomóc?

AlumSpot

Instrumentem bazowym dla AlumSpot jest LME PRI ALUM FUTR.

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Aluminium jest szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i jako materiał budowlany. Ten produkt Futures pozwala inwestorom spekulować/hedgować w oparciu o oczekiwane ruchy cen aluminium.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu
Kliknij tutaj, aby sprawdzić godziny handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane tutaj. AlumSpot jest produktem typu spot, więc nie wygasa.

Docelowy spread
AlumSpot ma docelowy spread w wysokości 6 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na kliknięcie (handel) dla AlumSpot wynosi 5000.

Minimalny koszt Pipsa (wartość)
AlumSpot ma minimalną wartość 1,00 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Aby uzyskać tę wartość, zapoznaj się z oknem prostych stawek transakcyjnych w Trading Station). Lokalizacja pipsa/punktu jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 1,00 na AlumSpot to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM równa 1 kontraktowi futures
25 kontraktów FXCM AlumSpot odpowiada obecnie jednemu kontraktowi LME PRI ALUM FUTR.

Inne informacje
AlumSpot nie wygasa.

AlumSpot ma koszty finansowania (Rollover). Obliczenia wyglądają następująco:

Długie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc) +Marża)×(-1)×koszt punktowy

Krótkie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc)-Marża)×koszt punktowy

Uwagi dotyczące kosztów finansowania:
* Marża FXCM wynosi obecnie 10 centów, ale może ulec zmianie.
* Koszt punktowy jednego kontraktu wynosi 1.
* Aby uwzględnić utrzymywanie pozycji do weekendu, w środy obowiązuje 3-krotny rollover.

W AlumSpot nie ma minimalnej odległości stopa.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}