Jak możemy pomóc?

CarbonF

Instrumentem bazowym dla CarbonF jest kontrakt futures na emisje dwutlenku węgla.

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Produkt bazowy jest przeznaczony dla traderów Carbon do kupna i sprzedaży kredytów na emisję określonej ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Jednostką transakcyjną jest European Union Allowance (EUA), a kwotowanie ceny oznacza ilość euro za tonę metryczną.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu, wygaśnięcie i miesiąc referencyjny

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z godzinami handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego (DST). Ewentualne godziny handlu w okresach świątecznych będą podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla CarbonF znajdują się w PDF-ie o Wygaśnięciu CFD FXCM.

Jeśli masz otwartą pozycję, miesiąc referencyjny, w którym handlujesz nie zostanie zmieniony, chociaż daty wygaśnięcia mogą zostać zmienione. Nadchodzące miesiące referencyjne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy upewnić się, że wiesz, który miesiąc referencyjny jest aktualnie wyceniany, przed otwarciem transakcji.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję na "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla CarbonF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie zmienne P/L (zysk i strata) w momencie zamknięcia. Kiedy kontrakt CarbonF wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Spread docelowy
CarbonF ma docelowy spread 8 pipsów/punktów.

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla CarbonF wynosi 5000.

Minimalny koszt (wartość) Pipsa
CarbonF ma minimalną wartość $0,10 za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z oknem Uproszczonych Kursów Handlowych w Trading Station w celu uzyskania tej wartości). Lokalizacja pipsów/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 0,01 na CarbonF to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future.
100 kontraktów FXCM CarbonF jest obecnie równoważne jednemu kontraktowi Carbon Emissions Future.

Inne informacje
CarbonF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości stopa

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}