Jak możemy pomóc?

LeadSpot

Instrumentem bazowym dla LeadSpot jest LME LEAD FUTURE.

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Ołów jest miękkim pierwiastkiem metalicznym, który w 80% wykorzystywany jest do produkcji akumulatorów. Największymi producentami ołowiu są Australia, Chiny i USA. Ten produkt Futures pozwala inwestorom spekulować/hedgować w oparciu o oczekiwane ruchy cen ołowiu.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby wyświetlić aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu
Kliknij tutaj, aby sprawdzić godziny handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane tutaj. LeadSpot jest produktem spotowym, więc nie ma wygaśnięcia.

Docelowy spread
LeadSpot ma docelowy spread na poziomie 6 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla LeadSpot wynosi 5000

Minimalny koszt Pipsa (wartość)
LeadSpot ma minimalną wartość 1,00 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twój rachunek jest denominowany w innej walucie. Aby uzyskać tę wartość, zapoznaj się z oknem prostych stawek transakcyjnych w Trading Station). Lokalizacja pipsa/punktu jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 1,00 na LeadSpot to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM równa 1 kontraktowi futures
25 kontraktów FXCM LeadSpot odpowiada obecnie jednemu kontraktowi LME LEAD FUTURE.

Inne informacje
LeadSpot nie wygasa.

LeadSpot ma koszt finansowania (Rollover). Obliczenia wyglądają następująco:

Długie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc) +Marża)×(-1)×koszt punktowy

Krótkie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc)-Marża)×koszt punktowy

Uwagi dotyczące kosztów finansowania:
* Marża FXCM wynosi obecnie 10 centów, ale może ulec zmianie.
* Koszt punktowy jednego kontraktu wynosi 1.
* Aby uwzględnić utrzymywanie pozycji do weekendu, w środy obowiązuje 3-krotny rollover.

W LeadSpot nie ma minimalnej odległości stopa.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}