Jak możemy pomóc?

SugarNYF

Instrumentem bazowym dla SugarNYF jest kontrakt futures Sugar-New York No. 11 (Raw).

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na ICE. Cukier jest towarem miękkim, a ten produkt Futures jest punktem odniesienia dla cukru surowego, który oferuje inwestorom możliwość spekulacji/hedgingu w oparciu o ruchy cen.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby zobaczyć aktualne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu, wygaśnięcie i miesiąc referencyjny

Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z godzinami handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego (DST). Ewentualne godziny handlu w okresach świątecznych będą podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla SugarNYF znajdują się w PDF-ie o Wygaśnięciu CFD FXCM.

Jeśli masz otwartą pozycję, miesiąc referencyjny, w którym handlujesz nie zostanie zmieniony, chociaż daty wygaśnięcia mogą zostać zmienione. Nadchodzące miesiące referencyjne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy upewnić się, że wiesz, który miesiąc referencyjny jest aktualnie wyceniany, przed otwarciem transakcji.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję na "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla SugarNYF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie zmienne P/L (zysk i strata) w momencie zamknięcia. Kiedy kontrakt SugarNYF wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Spread docelowy
SugarNYF ma docelowy spread 3 pipsów/punktów.

Minimalna wielkość i przyrost kontraktu
Minimalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla SugarNYF wynosi 5 i w przyroście 5.

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla SugarNYF wynosi 5000

Minimalny koszt (wartość) Pipsa
SugarNYF ma minimalną wartość 0,10$ za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z oknem Uproszczonych Kursów Handlowych w Trading Station w celu uzyskania tej wartości). Lokalizacja pipsów/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 0,01 na SugarNYF to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future.
112 kontraktów FXCM SugarNYF jest obecnie równoważnych jednemu kontraktowi terminowemu typu future na cukier nowojorski nr 11 (surowy).

Inne informacje
SugarNYF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości stopa

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}